Hallásfejlesztés

Hangoskönyv

HALLÁSFEJLESZTÉS

A hallásgyakorlatok a fonetikus hallás kimunkálását szolgálják.

Hallásgyakorlatok útján megtanítjuk a helyes és helytelen ejtés, a hangzások közötti különbség felismerését - mások beszédében, illetve saját beszédük viszonylatában. Fontos, hogy kezdetben egymástól eltérő hangokat használjunk, később fokozatosan térjünk át az egymáshoz közeli hanghatások, illetve ejtésváltozatok differenciálására.

A fonetikus hallás kimunkálása történhet utánzásos módszerrel:

amikor a tanuló az elmondott szavakat, visszhangszerűen visszamondja, anélkül hogy ismerné azok jelentését.

Differenciáló módszerrel:

amikor a megkülönböztetést már az adott fogalom jelentéséhez kötjük. Ehhez a módszerhez használhatunk diktálást, pl. amikor a tanár diktál - a diák leírja, majd visszaolvassa; vagy/majd az egyik diák diktál - a másik leírja, majd visszaolvassa. A hallásfejlesztésnek ez a módja azért is fontos, hogy a diák - a kiejtés köznyelvi normáinak határain belül - élő beszédhelyzetben is felismerje a hallottakat, értse a különböző embereket.

A fonetikus hallás kimunkálása hangminták nélkül elképzelhetetlen!  

A differenciált hallás, a szavak megértése önmagában még nem jelenti azt, hogy beszélni is tud a diák, hisz a beszédtevékenység mozgás, koordinált mozgásautomatizmus. A hallásfejlesztő gyakorlatokkal párhuzamosan kiejtést előkészítő - úgynevezett artikulációs - gyakorlatokat kell végeztetnünk.
  hangoskonyv Hangoskönyv - Kiejtés- és beszédtanító program külföldieknek
megfelelő A minta szerepe - A megfelelő hallás
ehallás Hallásfejlesztés
artikuláció Összerendezett artikuláció
mechanizmus A beszédszervek működése - A beszélés mechanizmusa
beszédhang A beszédhangok csoportítása
Kiejtés Kiejtés hibák és azok javítása
mozgásügyesítő Artikulációs - mozgásügyesítő - gyakorlatok
gyakorlat Az egyes artikulációs gyakorlatok bemutatása - leírása
irodalom Irodalom

Lantos Erzsébet

HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!