Cikkek/tanulmányok Lantos Erzsébet beszédtanár

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!Rossz döntés nincs


A kommunikáció tudatos irányítása jelentős hasznot hoz/hozhat.

Rossz döntés nincs, csak kevés információ birtokában hozott döntés - állítja Lantos Erzsébet beszédtanár, kommunikációs tanácsadó.

Az üzleti partner mondanivalójának félreértése miatt, könnyen téves következtetést vonhatunk le, ami jelentős károkat okozhat. A siker érdekében a tárgyalás menete pontosan tervezhető...


Rossz döntés nincsA meggyőző beszéd titkai

Lantos Erzsébet beszédtanár


Mi befolyásolja mon­dan­dónk hite­les­ségét állás­inter­jún vagy üz­leti tár­gyaláson?

Hogyan lehet az op­ti­mu­mot ki­hoz­ni han­gunk­ból?

Milyen eszközöket cél­szerű használni és mit tanácsos kerülni?

A sikeres beszéd kulisszatitkairól beszél­gettünk Lantos Erzsébet beszédtanárral...


A meggyőző beszéd titkaiMi a szép beszéd titka?


Csak írott emlékeink lehetnek arról, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legismertebb alakjai hogyan szónokoltak.

Vajon a szavak tartalma volt a lényeges, vagy a beszédre is ügyeltek? És ma? ... mi szükséges egy jó szónoklathoz?


Mi a szép beszéd titka?Hat érv a hatékonyságért


A beszéd munkaeszköz! - indokolja Lantos Erzsébet beszédtanár, a HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely vezetője, hogy miért üzletemberek, vállalkozók, a gazdasági élet szereplői alkotják tanítványainak kétharmadát.

Megszólalásunkkal körvonalazzuk, hogy kik vagyunk ...

Hat érv a hatékonyságértVitázik a világ ifjúsága


17 éves prágai gimnazista nyerte a „Vitázik a világ ifjúsága” VII. nemzetközi döntőjét Budapesten, a BMC-ben megrendezett közép-kelet-európai retorikai rangadón...

A „Jugend debattiert international”(JDI) projekt és a mai vitakultúra kapcsán Lantos Erzsébet retorika tanárral beszélgetünk.


Vitázik a világ ifjúsága


Az élőszó használata


A beszéd, az élőszóval történő kommunikáció eszköze, a pillanat megragadásának a lehetősége.

Spontán megszólalásnál, az emberekre gyakorolt hatás, a befolyásolás sikere szempontjából, elengedhetetlen egész sor tényező együttese és egyidejűsége.


Az élőszó használataHangoskönyv

Hangoskönyv Magyar Nyelvi Intézet

Az emberek egymás közötti érint­kezésének leg­ter­mészete­sebb köze­ge - és eszköze is - a beszélt nyelv, ahol

különösen fontos az érthetőség, a hangzás, hiszen, semmi sem jellemző annyira egy nyelvre, mint sajátos hangzása.

Az eredményes oktató munkához, három területen kell hatnunk...


Kiejtés- és beszédtanító program külföldieknekBevezetés a magyar nyelv hangzásvilágába


Minden nyelv úgy szép, ha saját törvényei szerint beszélik.


Az Intézetben tanuló közel 400 idegen anyanyelvű diák mintegy 30 forrás­nyelvet beszél, így a magyar kiejtési norma legalább harminc irányból sérül, sérülhet.

Mivel a beszélés folyamatában a nyel­ven­kénti legnagyobb eltérést a kiejtés mutatja, sok időt nyerhetünk, ha...


A magyar nyelv hangzásvilágaHa a beszéd munkaeszköz... Beszédkutatás 1.


Lantos Erzsébet

Beszédhez való viszony a magyar felsőoktatásban


Lantos Erzsébet Beszédhez való viszony...


Bár a jezsuiták óta tudjuk, hogy akkor járunk el he­lye­sen, ha taná­ra­in­kat ala­po­san fel­ké­szít­jük te­vé­keny­sé­gük gya­kor­lá­sá­ra, fel­ső­ok­ta­tá­sunk­ból még­is hi­ány­zik a beszéd mű­ve­lé­sé­re va­ló fel­ké­szí­tés.

Honnan jön majd a tudás, a gyakorlat, a készség, amikor kiállunk jó szóval oktatni előadásainkban, magyarázatainkkal?© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképCikkek/tanulmányok | Lantos Erzsébet beszédtanár

Rossz döntés nincs. A meggyőző beszéd titkai. Mi a szép beszéd titka? Hat érv a hatékonyságért. Vitázik a világ ifjúsága. Az élőszó használata. Hangoskönyv. Bevezetés a magyar nyelv hangzásvilágába. Beszédhez való viszony a magyar felsőoktatásban.