minicsoportos beszédtréning intenziv beszédképzés

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!minicsoportos speciális beszédtréning

BESZÉDTELJESÍTMÉNYE OPTIMALIZÁLÁSÁHOZ


VÁLASSZA A TUDÁST!


Korlátozott számban elérhető, exclusive tréning,

az eredményes gyakorlati alkalmazáshoz.MINICSOPORTOS

BESZÉDTRÉNING


SPECIÁLIS INTENZÍV KÉPZÉS
EGYÉNI KONZULTÁCIÓVAL

Maximális csoportlétszám: 6 fő!CÉLIRÁNYOS ELMÉLETI ALAPOZÁS

SZEMPONTOK A MEGFIGYELÉSHEZ

EGYÉNI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE/ELEMZÉSE

ERŐSSÉGEK — GYENGESÉGEK FELTÁRÁSA

GYAKORLÁSI LEHETŐSÉG VÉDETT KÖRNYEZETBEN
VISSZACSATOLÁS MELLETT

EGYÉNI KONZULTÁCIÓA tréning interaktív, gyakorlatorientált, igazodik a mindenkori csoport összetételéhez, annak egyéni igényeihez. Olyan komplex képzési forma, amely ötvözi az egyéni képzés előnyeit és a csoportban érvényesülő dinamikai tényezők egyéni teljesítményre gyakorolt jótékony hatásait. Módszerében a megfigyelésen és az érzetmintákon alapuló tanulási folyamatot helyezi előtérbe és négy elemet foglal magába.1. cél- és csoportorientált elméleti alapismeretek

2. gyakorlati megfigyelések az ismeretek alkalmazhatóságára vonatkozóan

3. visszacsatolás a gyakorlati alkalmazások eredményességéről (videó felvételek közös elemzése, megfigyelési szempontok alapján)

4. személyiségjegyek-beszédszokások feltárása, a fejlesztés szükség­szerűségének és módszereinek számbavétele az egyéni teljesítmények optimalizálása érdekébenAhol az elért eredmény, a mindenkori beszéd­teljesít­ményből/beszéd­magatartásból származó haszon, a négy elem együttes alkalmazása. TUDOD? ÉRTED. TESZED!retorikai négyzetA csoportalakításnál azt a gyakorlatot követjük, hogy 4 új jelentkezőt igazolunk vissza és 2 helyet fenntartunk azok számára, aki más időpontra jelentkeztek, de változtatni kényszerültek.

MINDEN TRÉNINGÜNK EGYEDI, mivel az adott tréning végleges tematikája igazodik a képzésen résztvevők elvárásaihoz. A tréningre vonatkozóan előzetesen csak kerettematikát kínálunk, amit az aktuális csoport összetételéhez és igényeihez igazítunk, így az azonos tartalommal meghirdetett tréningek bizonyos elemeiben, az egyes elemek arányaiban eltérnek egymástól, úgymint:


- önismeret és mások megfigyelése

- a megfigyelés szempontjai

- beszédpozícionálás

- beszédszándék és önfeltárási fok

- gátlótényezők számbavétele

- a beszéd(mű) szerkesztésének sablonjai

- építkezés, a szöveg logikai szerkesztése

- a beszéd(mű) hangzáselemei

- érthetőség és értelmezhetőség

- kifejezési eszköztár

- a beszédhelyzetre vonatkozó forgatókönyvretorikai négyzetTréningjeik középpontjában az Ön beszédteljesítményének az optimalizálása áll.
A kulcsgyakorlatokról videofelvétel készül. Az értékelésnél előbb az érintett, majd a társak, végül a tréner alkot véleményt, lehetőséget kínálva a vélt és valós kommunikációs minták-motívumok és azok partnerre gyakorolt hatásmechanizmusainak megfigyelésére, külső szemmel, "tükör által tisztán", mintegy külső szemlélőként figyelve beszédmagatartásunk előnyös és a fejlesztendő tényezőit.

Mivel az eredményes beszédtevékenység elengedhetetlen feltétele a reális önismeret, a beszéden keresztül megjelenő személyiségjegyeinek feltárását (a videós-visszacsatolás mellett) tovább árnyaljuk egy teszt segítségével, amely az ÖN kommunikációs stílusa kapcsán képes a leginkább ill. a legkevésbé sem jellemző stílusjegyek behatárolására.

Célunk kettős: egyrészt lehetőséget biztosítani a beszédtechnikai — retorikai elemek kipróbálására védett beszédkörnyezetben, folyamatos visszacsatolás mellett, másrészt szemléleti alapozással képessé tenni a résztvevőket az önálló gyakorlásra, az aktuális beszédhelyzetekre való felkészülésre.

Nagy hangsúlyt fektetünk tréningjeink előkészítésére, a résztvevők ráhangolására. Főcélunk, hogy a résztvevők a legtöbb időt tudják gyakorlással tölteni! Ehhez, egyrészt, korlátoznunk kell a létszámot, másrészt, csoportonként aktualizálni a tematikát, hogy csak a csoport tagjait érintő témák/gyakorlatok kerüljenek az elvégzendő feladatok közé (kérdőíves állapot- és igényfelmérés) ill. már a tréning megkezdése előtt hozzáférhetővé tesszük az elméleti alapokat tartalmazó jegyzetet.

Hogy a tréning a mindennapi munka során, a kommunikációs helyzetekre való felkészülésnél is hasznos forrásanyagként szolgálhasson az elméleti alapvetésen túl, az elvégzett gyakorlatokat egy gyakorlattár rögzíti, ill. hozzáférést biztosítunk a tréningen készült videó-dokumentáció anyagának letöltéséhez is.A képzést utánkövető egyéni konzultáció zárja, melyre a tréninget követő 3 hétben bármikor igényt tarthat. (Előzetés egyeztetés szükséges!)*


A részvételi díj tartalmazza az előkészítés, a tréning és az egyéni konzultáció díját, a képzéshez szükséges helyszínt, technikát és háttéranyagokat.


jelentkezés

© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképminicsoportos beszédtréning | intenziv beszédképzés

Minden tréningünk egyedi. A felméréssel és egyéni konzultációval bővített tréning végleges tematikája maximálisan igazodik a csoport öszetételéhez, elvárásaihoz. Célirányos elméleti alapozás, védett beszédkörnyezet, folyamatos visszacsatolás.