Összerendezett artikuláció Hangoskönyv

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!Lantos Erzsébet Hangoskönyv

Hangoskönyv

ÖSSZERENDEZETT ARTI­KU­LÁCIÓ

Minden nyelv ejtésmódjában fellelhetők olyan jegyek, melyek csak az adott nyelvet beszélők artikulációjára vonatkoznak. Az egyes nyelvek artikulációs bázisa eltér egymástól.

Artikulációs bázison értjük azoknak a hangzásbeli sajátosságoknak az összességét, amelyek egy-egy nyelvre jellemzőek.

A magyar artikuláció jellegzetes sajátossága, hogy a beszédszervek élénken mozognak, a nyelv az egész szájtérben lazán működik, az ajkak tevékenyen részt vesznek a hangok megformálásában. Minden beszédhangot, minden szótagot tisztán és teljes értékűen ejtünk. Az érthető, jól hallható beszédnek nem szabad csökkennie a mondat teljes befejezéséig.

Milyen képzési sajátosságokból épül fel az artikulációs bázis?

• a beszédszervek mozgásai,
• a magán és mássalhangzók elkülönítése,
• a zöngeműködés sajátosságai,
• a beszédhangok időtartama,
• az időtartamok viszonyai,
• a beszédhangok kapcsolódásának jellemzői,
• a beszédhangok egymásra hatása.


Lantos Erzsébet
© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképÖsszerendezett artikuláció | Hangoskönyv

A magyar artikuláció jellegzetes sajátossága, hogy a beszédszervek élénken mozognak, a nyelv az egész szájtérben lazán működik, az ajkak tevékenyen részt vesznek a hangok megformálásában.