ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ | Közszereplés Üzleti beszéd

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!


KÖZSZEREPLÉS - ÜZLETI BESZÉD

KOMMUNIKÁCIÓS ÁTVILÁGÍTÁSaz aktuális beszédállapot felmérése
a beszéd technikai elemeire
a beszédhelyzetekre
a konfliktusok kezelésére vonatkozóan

beszédek kidolgozása - szájra igazítása
élő beszédhelyzetek elemzése  jelentkezés  

A NYILVÁNOS BESZÉD, mint ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ

KÖZSZEREPLÉSBeszédtechnikai-retorikai szintfelmérés (egyedi elemzés) az adott cég/intézmény képviselője/képviselőjelöltje részére.


A felmérés egyeztetett időpontban személyes vagy távoktatási formában is igénybe vehető.

A felmérés a beszéd technikai elemeinek használatára (adott beszédhelyzetben, adott konfliktus kezelésére vonatkozóan) tartalmaz megoldandó feladatokat, a gyakorlatokon keresztül mutatva rá a kommunikációs/retorikai hibákra.


A szintfelmérés személyenként 2 órát vesz igénybe (alap felmérés), amit optimális esetben élő beszédhelyzet elemzésével is kiegészítünk. Helyszíne az oktató cég irodája. A kulcsgyakorlatokról felvétel készül!

Az adott képviselő/képviselőjelölt korábbi nyilvános szereplésének elemzése is részét képezi/képezheti a felmérésnek, segítve a pontosabb eredményt.


A teljes ívű beszédpozicionálás állapotfelmérés és élő beszédhelyzet/megtartott beszéd elemzés részt tartalmaz. A teljes ívű felmérés/pozicionálás anyagát (1) a kulcsgyakorlatokról készített felvételeket, (2) az elemzés írásban rögzített kivonatát (3) a javaslatokkal kiegészítve digitálisan dokumentált formában is megkapja a képviselő/jelölt (csak az adott személy!) a beszégállapot felmérésen való megjelenéstől számított 48 órán belül.


Megbízási (bruttó) ár: egyéni igényekhez igazodva kerül kialakításra.
Fizetés: a megrendelést követően, 8 naptári napon belül, átutalással.
(Minden személyre külön számlával!)Egyéni felkészítés - beszédek előkészítése, kidolgozása alkalmi konzultáció igénybe vételével, előzetes időpont egyeztetés alapján.


A konzultáció személyenként 1-4 órát vesz igénybe, helyszíne az oktató cég irodája/tanterme.


A konzultáció megkezdése előtt (2-3 nappal) bekérjük a kidolgozásra váró beszéd írásos dokumentumát/vázlatát. A kidolgozási folyamat meghatározott szakaszában digitális felvétel készül, ami a jelölt számára is elérhető.


Megbízási (bruttó) ár: egyéni igényekhez igazodva kerül kialakításra.
Határidő: a megrendelést követően, a megjelenéstől számított 3 munkanap
Fizetés: a megrendelést követően, 8 naptári napon belül, átutalással
(Minden konzultációra külön számlával!)Kommunikációs átvilágítás/monitoring a cég/intézmény által kiválasztott képviselők és frontemberek rögzített médiaszerepléseit alapul véve (beszédtechnika, beszédet kísérő testbeszéd és metakommunikáció, beszédtaktika).


Az írásos elemzés rámutat a retorikai hibákra és konkrét javaslatokat tartalmaz az adott szituációval kapcsolatban.


Összegzi a beszédmegnyilvánulás szempontjából jellemző és nem jellemző beszédszokásokat, személyiségjegyeket, megnyilvánulásokat és az erősségek-gyengeségek szerkezetét a megszólaló közszereplők beszédeivel kapcsolatban, a szereplő kommunikátor reagálásait különböző médiakörnyezetekben (típus alapján: beszédek, médiaszereplések; befogadó közeg, médiakörnyezet...)


Megbízási (bruttó) ár: egyéni igényekhez igazodva kerül kialakításra.
Határidő: a megrendelést követően, a digitális anyag átadásától számított 15 munkanap.
Fizetés: az írásos elemzés átadását követően, 8 naptári napon belül, átutalással.Egyéni beszédteljesítmények optimalizálása - a beszéd újrapozícionálás


Állapotfelmérés és beszédelemzés alapján történő beszédpozicionálás, képzési terv - stílustanácsadás és egyéni felkészítés - folyamatos konzultáció mellett a szükséges korrekciók elvégzése, újrapozicionálás, utókövetés - értékelés.


Megbízási (bruttó) ár: egyéni igényekhez igazodva kerül kialakításra.
Határidő: a megrendelést követően, egyéni igényekhez igazodva.
Fizetés: két részletben, első részlet (a megbízási díj 50%-a) a megrendelést követően, 8 naptári napon belül, átutalással, a megbízási díj fennmaradó 50%-a az írásos értékelés átadását követően, 8 naptári napon belül, átutalással.


© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ | Közszereplés | Üzleti beszéd

A NYILVÁNOS BESZÉD, mint ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ. Kommunikációs átvilágítás/monitoring a cég/intézmény által kiválasztott képviselők/frontemberek rögzített médiaszerepléseit alapul véve (beszédtechnika, beszédet kísérő testbeszéd és metakommunikáció, beszédtaktika). Egyéni beszédteljesítmények optimalizálása, a beszéd újrapozicionálása.