A beszéd mint munkaeszköz HangÁr

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!Foglalkozunk
a hivatásos és nem hivatásszerűen beszélők
beszédtechnikai - retorikai felkészítésével.


Célunk

A BESZÉD MINT MUNKAESZKÖZ ©

megismertetése, a hangban rejlő kifejezőerő feltárása, a szavak teremtő erejének tudatosítása; a beszédhibáktól mentes, árnyalt, tiszta és színes beszéd kimunkálása, a beszéd tudatos és célszerű használata, a hatásos és hatékony megszólalás.
add magad! beszélj szabadon
Napjaink fel­gyor­sult, el­várásokkal teli korában alap­köve­tel­mény, hogy beszéd-megnyil­vá­nu­lásunk a min­den­kori szándék­unk­nak meg­felelő ha­tást e­red­mé­nyez­zen, a kom­mu­niká­ciós part­ner szá­má­ra él­ményt nyújt­son, hasznot hozzon.
A képzés célja a beszéd, mint munkaeszköz, a beszélés, mint eszközhasználat opti­malizálása, a megszólalás hatékonyságának javítása, ahol a megszólalás hatékony­ságának elemei:


énismeret (önismeret és emberismeret)

éberség (a megfigyelés pontossága, reakciókészség)

élvezhetőség (dinamikus, egyedi és képes másokat is mozgásban tartani)

érthetőség (értem és mások számára is értelmezhető)

érdeklődés (motivált vagyok és képes vagyok mások motiválására)

értékelhetőség (befogadható és elfogadható)


egyetlen puha érintéssé olvasztja a technikai elemeket, elősegítve az előadói készségek és képességek, valamint az értékelés és önértékelés fejlődését.


Ajánljuk képzéseinket

politikusoknak és politikai pályára készülőknek...

önkormányzatok - kormányzati hivatalok vezetőinek, kommunikátorainak...

érdekvédelmi- és szakszervezetek vezetőinek, kommunikátorainak...

kommunikációval foglalkozó cégek vezetőinek és munkatársainak...

szóvivőknek, sajtókapcsolati munkatársaknak...

kommunikációs pályára készülőknek...

oktatási intézményvezetőknek, pedagógusoknak, trénereknek...

cégvezetőknek, menedzsereknek, üzletkötőknek...

ügyvédeknek, jogászoknak...

újságíróknak és szerkesztőknek, a média frontembereinek...

előadóművészeknek, előadóművész pályára készülőknek...

Mindenkinek, aki társadalmi, politikai, civil vagy profitorientált szervezet, nagyobb cég vagy kisebb vállalkozás vezetője, képviselője, vagy ilyen pályára készül.


Önnek!Önnek, hisz napjainkban az érvényesülés elengedhetetlen feltétele a kitűnő kommunikációs képesség, a kiváló beszédkészség, a beszéd technikai elemeinek birtoklása, mind a szakmai előmenetel, mind a magánéleti boldogulás szempontjából.© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképA beszéd mint munkaeszköz | HangÁr

Képzéseink célja a beszéd tudatos és célszerü használata, a beszédhibáktól mentes, hatásos és hatékony megszólalás.