Lantos Erzsébet - Hangoskönyv Kiejtés- és beszédtanító program | V. Útmutató

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!Lantos Erzsébet Hangoskönyv

Hangoskönyv

Kiejtés- és beszédtanító program külföldieknek
V. Útmutató
Magyar Nyelvi Intézet, Budapest, 2000. 5-48. p.

Hangoskönyv Magyar Nyelvi Intézet


Lantos Erzsébet
A MAGYAR BESZÉDHANGOK OSZTÁLYOZÁSA,
KIEJTÉSI HIBÁK ÉS JAVÍTÁSUK


Az emberek egymás közötti érintkezésének legtermészetesebb közege - és egyben eszköze - a beszélt nyelv. Ezért, különösen fontos az érthetőség, a hangzás.  Kodály Zoltán szavaival: Semmi sem jellemző annyira egy nyelvre, mint sajátos hangzása. Olyan ez, mint a bor zamata, a virág illata.


Annak ellenére, hogy a beszélés folyamatában a nyelvenkénti legnagyobb eltérést a kiejtés mutatja, a kiejtés tanításáról megfogalmazott vélemények - nyelvenként - igen különbözőek, olykor szembeállnak egymással. Vannak nyelvek - melyek tanításakor magától értetődő, hogy az egyik fontos fejezet élén a kiejtés tanításának kell állnia.


A magyar nyelv idegen nyelvként való oktatásakor - talán, mert nálunk az íráskép és a hangzó beszéd általában nem tér el egymástól - az egyes hangok ejtésének bemutatását a legtöbb tanár elegendőnek tartja a tanítás kezdetén bemutatni. A munka folyamán a nyelvet tanító tanár ill. a csoporttársak füle, hozzászokik a nyelvtanuló kiejtési sajátosságaihoz, hibáihoz. A problémára akkor derül fény, amikor a tanítvány kilép védett környezetéből - a tanteremből -, s azok, akiknek füle nem szokott hozzá beszédéhez, nem értik hibátlannak vélt mondatait.


Egy nyelv elsajátításának igazi fokmérője, hogy szándékunknak megfelelően értsék - és ne félreértsék - amit mondunk.


Mások beszédét elsősorban hallásunk révén fogjuk fel. A beszédműködés során a beszédszervek folyamatos mozgásai optikai ingerekként társulnak az akusztikus ingerekhez.


Az eredményes oktató munkához, három területen kell hatnunk


  1. a nyelvi környezet - minta
  2. a megfelelő hallás - a hallás differenciáltsága,
  3. az artikulációs bázis ügyessége és összerendezett munkája.

Lantos Erzsébet

© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképLantos Erzsébet - Hangoskönyv | Kiejtés- és beszédtanító program | V. Útmutató

Mások beszédét elsősorban hallásunk révén fogjuk fel. A beszédműködés során a beszédszervek folyamatos mozgásai optikai ingerekként társulnak az akusztikus ingerekhez.Hangoskönyv