Hangoskönyv

Hangoskönyv

Kiejtés- és beszédtanító program külföldieknek
V.
Útmutató
Magyar Nyelvi Intézet, Budapest, 2000. 5-48. p.Hangoskönyv Magyar Nyelvi Intézet
Lantos Erzsébet
A MAGYAR BESZÉDHANGOK OSZTÁLYOZÁSA, KIEJTÉSI HIBÁK ÉS JAVÍTÁSUK


Az emberek egymás közötti érintkezésének legtermészetesebb közege - és egyben eszköze - a beszélt nyelv. Ezért, különösen fontos az érthetőség, a hangzás.  Kodály Zoltán szavaival: Semmi sem jellemző annyira egy nyelvre, mint sajátos hangzása. Olyan ez, mint a bor zamata, a virág illata.Annak ellenére, hogy a beszélés folyamatában a nyelvenkénti legnagyobb eltérést a kiejtés mutatja, a kiejtés tanításáról megfogalmazott vélemények - nyelvenként - igen különbözőek, olykor szembeállnak egymással. Vannak nyelvek - melyek tanításakor magától értetődő, hogy az egyik fontos fejezet élén a kiejtés tanításának kell állnia.

A magyar nyelv idegen nyelvként való oktatásakor - talán, mert nálunk az íráskép és a hangzó beszéd általában nem tér el egymástól - az egyes hangok ejtésének bemutatását a legtöbb tanár elegendőnek tartja a tanítás kezdetén bemutatni. A munka folyamán a nyelvet tanító tanár ill. a csoporttársak füle, hozzászokik a nyelvtanuló kiejtési sajátosságaihoz, hibáihoz. A problémára akkor derül fény, amikor a tanítvány kilép védett környezetéből - a tanteremből -, s azok, akiknek füle nem szokott hozzá beszédéhez, nem értik hibátlannak vélt mondatait.

Egy nyelv elsajátításának igazi fokmérője, hogy szándékunknak megfelelően értsék - és ne félreértsék - amit mondunk.

Mások beszédét elsősorban hallásunk révén fogjuk fel. A beszédműködés során a beszédszervek folyamatos mozgásai optikai ingerekként társulnak az akusztikus ingerekhez.

Az eredményes oktató munkához, három területen kell hatnunk:

  1. a nyelvi környezet - minta
  2. a megfelelő hallás - a hallás differenciáltsága,
  3. az artikulációs bázis ügyessége és összerendezett munkája.


  hangoskonyv Hangoskönyv - Kiejtés- és beszédtanító program külföldieknek
megfelelő A minta szerepe - A megfelelő hallás
ehallás Hallásfejlesztés
artikuláció Összerendezett artikuláció
mechanizmus A beszédszervek működése - A beszélés mechanizmusa
beszédhang A beszédhangok csoportítása
Kiejtés Kiejtés hibák és azok javítása
mozgásügyesítő Artikulációs - mozgásügyesítő - gyakorlatok
gyakorlat Az egyes artikulációs gyakorlatok bemutatása - leírása
irodalom Irodalom

Lantos Erzsébet

HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!