beszédtechnika kommunikáció Beszédoktató Műhely

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!add magad! beszélj szabadon

„Ha a kommunikáció segít, bármi lehetséges számodra. Ha nem, akkor viszont semmi, függetlenül attól, mennyire vagy tehetséges és ambiciózus. Amit manapság szeren­csének neveznek, az általában a si­keres kommunikáció következ­ménye. Azt jelenti, hogy a megfele­lő dolgot mondtad a megfelelő ember­nek, a megfelelő időben. Túl magas a zajszint. A régi technikák­kal készült üzenetek­nek esélyük sem lehet sikereket elérni a mai túlkommunikált társa­dalomban.”

Ries-Trout: PozicionálásA beszéd mint munkaeszköz

Foglalkozunk
a hivatásos és nem hivatásszerűen beszélők
beszéd-, illetve kommunikációs felkészítésével, továbbképzésével.


Célunk

A BESZÉD MINT MUNKAESZKÖZ ©

megismertetése, a hangban rejlő kifejezőerő feltárása, a szavak teremtő erejének tudatosítása; a beszédhibáktól mentes, árnyalt, tiszta és színes beszéd kimunkálása, a beszéd tudatos és célszerű használata, a hatásos és hatékony megszólalás.Ajánljuk képzéseinket


mindenkinek, aki társadalmi, politikai, civil vagy profitorientált szervezet, nagyobb cég vagy kisebb vállalkozás vezetője, képviselője, vagy ilyen pályára készül.


Önnek!


Önnek, hisz napjainkban az érvényesülés elengedhetetlen feltétele a kitűnő kommunikációs képesség, a kiváló beszédkészség, a beszéd technikai elemeinek birtoklása, mind a szakmai előmenetel, mind a magánéleti boldogulás szempontjából, mert a jó szó érték, a jó hangzás élmény.Képzéseink célja

a beszélés, mint eszközhasználat opti­malizálása.


add magad! beszélj szabadon

Napjaink felgyorsult, elvárásokkal teli korában alapkövetelmény, hogy beszéd-megnyilvánulásunk a min­den­kori szándékunknak meg­felelő hatást eredményezzen, a kommu­nikációs partner számára élményt nyújtson, hasznot hozzon.
BESZÉDTELJESÍTMÉNYE OPTIMALIZÁLÁSÁHOZ

VÁLASSZA A TUDÁSTTöltődjön fel retorikával


pozicionálás

aktuális beszédállapot feltérképezése
előadói szokások elemzése

konzultáció

KORREKCIÓS ill. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK

a gyakorlati fonetika - beszédtechnika,
a hang- és beszédmesterség, a retorika területén


egyéni képzés bérlettel

(3 alkalom X 2 óra)


speciális minicsoportos beszédtréning

egyéni konzultációval kombinált hétvégi intenzív képzés


közszereplés - üzleti beszéd

előadások - beszédek kidolgozása, élő beszédhelyzetek elemzéseHatáskeltés, meggyőzés, hitelesség,


mert a túlkommuni­kált társadal­munkban semmi sem fontosabb a kommunikációnál!


A retorikai szöveg célja a hatáskeltés, vagyis a meggyőző közlés. A technika biztosítja, hogy az üzenet, mint termék, ne sérüljön a célba juttatás, szállítás során, vagyis a hangosítás folyamatában.


Hogy mitől meggyőző egy üzenet?

Ha kurta, vonzó üzenetekkel operál, amelyek alkalmasak a figyelemkeltésre, de az érveket szinte már jelmondatokká redukálja.


Hogy mik a leghatásosabb rábeszélő technikák?

Azok, amelyek az érzelmeinket, legbensőbb félelmeinket célozzák, kihasználják irracionális reményeinket, vágyainkat, hiedelmeinket, átfestve a világot.


Hogy a meggyőzés hogyan függ össze a hitelességgel és hogy mi is a hitelesség valójában? A kommunikációs hatékonyság alapvető feltétele ...


HATÁSKELTÉS, MEGGYŐZÉS, HITELESSÉGRossz döntés nincs


A kommunikáció tudatos irányítása jelentős hasznot hoz.

Rossz döntés nincs, csak kevés információ birtokában hozott döntés - állítja Lantos Erzsébet kommunikációs tanácsadó.

Az üzleti partner mondanivaló- jának félreértése miatt, könnyen téves következtetést vonhatunk le, ami jelentős károkat okozhat. A siker érdekében a tárgyalás menete pontosan tervezhető...

Rossz döntés nincs


A meggyőző beszéd titkai

Lantos Erzsébet beszédtanárMi befolyásolja mon­dan­dónk hitelességét állásinterjún vagy üz­leti tárgyaláson?

Hogyan lehet az opti­mumot kihozni hangunkból?

Milyen eszközöket célszerű használni, mit tanácsos kerülni? A sikeres beszéd kulisszatitkairól beszél­gettünk Lantos Erzsébet beszédtanárral...

A meggyőző beszéd titkaiMi a szép beszéd titka?

Csak írott emlékeink lehetnek arról, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legismertebb alakjai hogyan szónokoltak. Vajon a szavak tartalma volt a lényeges, vagy a beszédre is ügyeltek? És ma? ... mi szükséges egy jó szónoklathoz?

Mi a szép beszéd titka?


Hat érv a hatékonyságért

A beszéd munkaeszköz! - indokolja Lantos Erzsébet beszédtanár, a HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely vezetője, hogy miért üzletemberek, vállalkozók, a gazdasági élet szereplői alkotják tanítványainak kétharmadát.


Hat érv a hatékonyságértHangoskönyv

Hangoskönyv Magyar Nyelvi Intézet

Az emberek egymás közötti érintkezésének legtermészetesebb közege - és egyben eszköze - a beszélt nyelv.

Ezért, különösen fontos az érthetőség, a hangzás. Kodály Zoltán szavaival: Semmi sem jellemző annyira egy nyelvre, mint sajátos hangzása. Olyan ez, mint a bor zamata, a virág illata.

Annak ellenére, hogy a beszélés folyamatában a nyelvenkénti legnagyobb eltérést a kiejtés mutatja, a kiejtés tanításáról megfogalmazott vélemények - nyelvenként - igen különbözőek, olykor szembeállnak egymással. Vannak nyelvek - melyek tanításakor magától értetődő, hogy az egyik fontos fejezet élén a kiejtés tanításának kell állnia.


Kiejtés- és beszédtanító program külföldieknek


Bevezetés a magyar nyelv hangzásvilágába


Minden nyelv úgy szép, ha saját törvényei szerint beszélik.


Az Intézetben tanuló közel 400 idegen anyanyelvű diák mintegy 30 forrásnyelvet beszél. A magyar kiejtési norma legalább harminc irányból sérül, sérülhet. Sok időt nyerhetünk, ha a tanítás kezdetekor tudjuk, hogy nyelvünk hangzáselemei mely területeken sérülnek, sérülhetnek leginkább.


A beszélés folyamatában a nyelvenkénti legnagyobb eltérést a kiejtés mutatja.

A kiejtés tanításáról megfogalmazott vélemények nyelvenként igen különbözőek, olykor szembeállnak egymással. Vannak nyelvek - melyek tanításakor magától értetődő, hogy az egyik fontos fejezet élén a kiejtés tanításának kell állnia.


A magyar nyelv hangzásvilágaHa a beszéd munkaeszköz... Beszédkutatás 1.Lantos Erzsébet

Beszédhez való viszony a magyar felsőoktatásban


Lantos Erzsébet Beszédhez való viszony...Bár a jezsuiták óta tudjuk, akkor járunk el helyesen, ha tanárainkat alaposan felkészítjük tevékenységük gyakorlására, felsőoktatásunkból mégis hiányzik a beszéd művelésére való felkészítés.


Honnét jön majd a tudás, a gyakorlat, a készség mikor kiállunk és "jó szóval" próbálunk oktatni előadásainkban, magyarázatainkkal?


A pedagóguskutatás és beszédkutatás eredményeinek felvázolását követően, megismerhetik annak a kérdőíves vizsgálatnak a legfontosabb eredményeit, amely 143 felsőoktatási intézményben tanító tanár és 37 felsőoktatási intézményben tanuló diák véleményét, beszédhez való viszonyát tárja elénk, elsőként vizsgálva a területet a magyar felsőoktatásban.


Beszédhez való viszony...more info

beszédtanár logó facebook logó artList Beszédtanár Twitter artList

© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!