Artikulációs gyakorlatok bemutatása Hangoskönyv

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!A Beszélés mechanizmusa

Hangoskönyv


AZ EGYES ARTIKULÁCIÓS GYAKORLATOK BEMUTATÁSA

Állgyakorlatok


Lefelé irányú állejtés.  Az áll előre tolása. Oldalirányú kimozdítása - jobbra, majd ballra.


Körzés
Az eddig végzett elemeket összekötjük - nyugalmi (középre zárt) pozícióból indulva: előre toljuk az állat, majd ki visszük jobbra, leengedjük, átvisszük ballra, és visszazárunk középre (nyugalmi pozícióba).


Ajakgyakorlatok


Ajaklazítás - levegő irányítással: a puhán összeérő ajkak belső élére fujt levegő enyhén eltávolítja, majd ismételten összeérinti az ajkakat. Az íly módon létrejött mozgás - vibráció - gyors és szapora. Fontos a laza izomtónus, a középre irányított hosszú - folyamatos levegő.


Ajaklazítás - oldalirányú levegőirányítással: a puhán összeérő ajkak bal szájzugi részét leszorítjuk (összehúzzuk az izmot, ügyelve, hogy a jobb oldali ajak rész izomtónusa puha, laza maradjon), majd a lazán érintkező ajkak belső élére (jobbra) folyamatos, hosszú levegőt fújunk, ami enyhén eltávolítja, majd ismételten összeérinti a jobb oldali ajak szakaszt. Az íly módon létrejött mozgás - vibráció - gyors és szapora. Fontos a feszes - laza izomtónus különválasztása, a hosszú - folyamatos levegő (jobbra) irányítása. Ismételjük meg a gyakorlatot az ellentétes oldalra (ballra) is!


Ajaklazítás a levegőirányítás folyamatos változtatásával (középre, jobbra, ballra)


Kerekítés  -  terpesztés. Kerekítés szűkítése - szűk pozíció tágítása.


Fölső ajak elemelése a fogsorról - alsó ajak elemelése a fogsorról.


Nyelvgyakorlatok


A gyakorlatokat az -á- magánhangzó fogrés távolságában végezzük!


Nyelvlaposítás - a fölső ajakhoz illesztve  (a zár alkotás, rés képzés előkészítéséhez)


Nyelvlaposítás - szájtéren belül (a kemény szájpad elülső-középső részénél, nyelvhegyi pozícióból kiindulva)


Nyelvlazítás - az -r- hang képzésének előkészítése- nyelvhegyi pozícióból kiindulva, levegő irányítással: A nyelv hegyi része puhán érintkezik a kemény szájpad elülső részével, miközben levegőt fújunk az érintkezési területre, minek következtében a nyelv eltávolodik, majd ismételten összeér a szájpad résszel. Az ily módon létrejött mozgás - zöngétlenpergés - gyors és szapora. Fontos a széles, lapos nyelvtartás, a laza izomtónus, a középre (rézsut felfelé) irányított hosszú - folyamatos levegő.


Nyelvtámasz (a nyelvháti mozgások kiinduló -alap- helyzete).


Nyelvemelés (a nyelvhegyi mozgások kiinduló -alap- helyzete).


Nyelvhinta: az alsó fogmederhez támasztott lapos nyelv első harmadának előre - hátra hintáztatása anélkül, hogy a nyelv hegye támasztott helyzetéből kimozdulna. Az előre irányuló mozgásnál a nyelv hegyi része egyre nagyobb felületen érintkezik az alsó fogsor belső oldalával.


Középvályulat képzése a sziszegő hangok előkészítéséhez. Az alsó fogmederhez támasztott lapos nyelv hosszanti közép vályulatának képzése.


Kanál megformázása a susogó hangok előkészítéséhez: A nyelv hegyi-peremi részének felkunkorítása.


Lágyszájpad gyakorlat


A lágyszájpad és a nyelvcsap megemelése - nyugalmi helyzetbe való visszaengedése.

Lantos Erzsébet

© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképArtikulációs gyakorlatok bemutatása | Hangoskönyv

Nyelvlaposítás - a fölső ajakhoz illesztve  (a zár alkotás, rés képzés előkészítéséhez) Nyelvlaposítás - szájtéren belül (a kemény szájpad elülső-középső részénél, nyelvhegyi pozícióból kiindulva)