Artikulációs gyakorlatok bemutatása

Hangoskönyv

AZ EGYES ARTIKULÁCIÓS GYAKORLATOK BEMUTATÁSA - LEÍRÁSA

Állgyakorlatok

Lefelé irányú állejtés.  Az áll előre tolása. Oldalirányú kimozdítása - jobbra, majd ballra.

Körzés
Az eddig végzett elemeket összekötjük - nyugalmi (középre zárt) pozícióból indulva: előre toljuk az állat, majd ki visszük jobbra, leengedjük, átvisszük ballra, és visszazárunk középre (nyugalmi pozícióba).

Ajakgyakorlatok

Ajaklazítás - levegő irányítással: a puhán összeérő ajkak belső élére fujt levegő enyhén eltávolítja, majd ismételten összeérinti az ajkakat. Az íly módon létrejött mozgás - vibráció - gyors és szapora. Fontos a laza izomtónus, a középre irányított hosszú - folyamatos levegő.

Ajaklazítás - oldalirányú levegőirányítással: a puhán összeérő ajkak bal szájzugi részét leszorítjuk (összehúzzuk az izmot, ügyelve, hogy a jobb oldali ajak rész izomtónusa puha, laza maradjon), majd a lazán érintkező ajkak belső élére (jobbra) folyamatos, hosszú levegőt fújunk, ami enyhén eltávolítja, majd ismételten összeérinti a jobb oldali ajak szakaszt. Az íly módon létrejött mozgás - vibráció - gyors és szapora. Fontos a feszes - laza izomtónus különválasztása, a hosszú - folyamatos levegő (jobbra) irányítása. Ismételjük meg a gyakorlatot az ellentétes oldalra (ballra) is!

Ajaklazítás a levegőirányítás folyamatos változtatásával (középre, jobbra, ballra)

Kerekítés  -  terpesztés. Kerekítés szűkítése - szűk pozíció tágítása.

Fölső ajak elemelése a fogsorról - alsó ajak elemelése a fogsorról.

Nyelvgyakorlatok

A gyakorlatokat az -á- magánhangzó fogrés távolságában végezzük!

Nyelvlaposítás - a fölső ajakhoz illesztve  (a zár alkotás, rés képzés előkészítéséhez)

Nyelvlaposítás - szájtéren belül (a kemény szájpad elülső-középső részénél, nyelvhegyi pozícióból kiindulva)

Nyelvlazítás - az -r- hang képzésének előkészítése- nyelvhegyi pozícióból kiindulva, levegő irányítással: A nyelv hegyi része puhán érintkezik a kemény szájpad elülső részével, miközben levegőt fújunk az érintkezési területre, minek következtében a nyelv eltávolodik, majd ismételten összeér a szájpad résszel. Az ily módon létrejött mozgás - zöngétlenpergés - gyors és szapora. Fontos a széles, lapos nyelvtartás, a laza izomtónus, a középre (rézsut felfelé) irányított hosszú - folyamatos levegő.

Nyelvtámasz (a nyelvháti mozgások kiinduló -alap- helyzete).

Nyelvemelés (a nyelvhegyi mozgások kiinduló -alap- helyzete).

Nyelvhinta: az alsó fogmederhez támasztott lapos nyelv első harmadának előre - hátra hintáztatása anélkül, hogy a nyelv hegye támasztott helyzetéből kimozdulna. Az előre irányuló mozgásnál a nyelv hegyi része egyre nagyobb felületen érintkezik az alsó fogsor belső oldalával.

Középvályulat képzése a sziszegő hangok előkészítéséhez. Az alsó fogmederhez támasztott lapos nyelv hosszanti közép vályulatának képzése.

Kanál megformázása a susogó hangok előkészítéséhez: A nyelv hegyi-peremi részének felkunkorítása.

Lágyszájpad gyakorlat

A lágyszájpad és a nyelvcsap megemelése - nyugalmi helyzetbe való visszaengedése.
  hangoskonyv Hangoskönyv - Kiejtés- és beszédtanító program külföldieknek
megfelelő A minta szerepe - A megfelelő hallás
ehallás Hallásfejlesztés
artikuláció Összerendezett artikuláció
mechanizmus A beszédszervek működése - A beszélés mechanizmusa
beszédhang A beszédhangok csoportítása
Kiejtés Kiejtés hibák és azok javítása
mozgásügyesítő Artikulációs - mozgásügyesítő - gyakorlatok
gyakorlat Az egyes artikulációs gyakorlatok bemutatása - leírása
irodalom Irodalom

Lantos Erzsébet

HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!