Segédanyagok retorika, beszédtechnika felkészüléshez

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!
Hanghasználathoz, beszéd­megnyílvá­nu­lás­hoz kapcsolódó anyagok


Fischer Sándor: A beszéd művészete

Montágh Imre: NYELVMŰVESSÉG (Tiszta beszéd)


Kiss Dénes: Akadémiai beszélgetések a magyar nyelvről

"Azt hiszem, senki sem képes a nyelveket megszámolni. A háromezer nyelvet vallják a legtöbben. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogyha nagyon egyszerűen akarom magam kifejezni, azt mondom, hogy a magyar nyelv a lényeges vonatkozásaiban 2999 nyelvtől eltér."


Kiss Dénes: A "titokzatos" magyar nyelv törvényei és játékai

Aligha véletlen, hogy azt mondták vagy írták a magyar nyelvről: olyan, mintha a Marsról hozták volna. Amikor a magyarok beszélgetnek, mintha szóra­koz­nának. Ugyanis a szóragozó lehet szórakozó is, a szórakozás pedig szóragozás. Nem csupán játék ez, hanem a magyar nyelv törvénye, mert a magyar nyelv lényeges tulajdonságait tekintve ELTÉR A VILÁG LEGTÖBB NYELVÉTŐL!


Melyek azok a tulajdonságok, amelyek a magyar nyelvet elkülönítik - kisebb-nagyobb mértékben, általában jelentősen! - a világ legtöbb nyelvétől?ISMERETEK AZ EMBERI KOMMU­NI­KÁ­CIÓRÓL (jegyzet)
UDVARHELYI MARGIT


Az ember soha sincs olyan társadalmi helyzetben, hogy képes lenne nem kommunikálni. Minden kommunikáció valamilyen egyéni vagy társadalmi szükséglet kielégítése érdekében jön létre.

Laswell kommunikáció-kutató szerint: "A kommunikáció-kutatásban azt kell vizsgálni, hogy KI, MIT mond, milyen kommunikációs CSATORNÁN, KINEK, milyen EREDMÉNNYEL?"

A majdnem tökéletes meg­hatá­rozás­ból hiányzik: a MIÉRT?

Már pedig a kommunikáció folyamatát, a kommunikációs cselekvést vagy cselekvéssort olyan indíték hozza mozgásba, amely azonos a "miért"-ekre adható válasszal. A folyamat végén, annak eredményeképpen jön létre az a KAPCSOLAT, amely az egyénnek és a társadalomnak egyaránt létszükséglete.

Emberi társadalom nem képzelhető el tudatosan, célirányosan tervezett és szervezett kapcsolatrendszer nélkül.

Fontosabb címszavak: kommunikáció, személyiség, viselkedés minták, önismeret és emberismeret, szóbeli és írásbeli kommunikáció, kapcsolat­fel­vé­tel, érdekérvényesítés, konfliktusok feloldása, társadalmi információs rendszer, köznapi és tömeg­kommunikáció ...A hanghasználathoz, beszédmegnyílvánuláshoz kapcsolódó anyagok
© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképSegédanyagok retorika, beszédtechnika | felkészüléshez

Neveléstörténeti tanulmány, A felejtés Szokratész védőbeszéde Pedagógiai kommunikáció A retorikáról átfogóan