Pedagógiai kommunikáció

PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓTARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS
PEDAGÓGUSKUTATÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
A PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETÉRŐL
A PEDAGÓGUS TANÓRAI KOMMUNIKÁCIÓJA
TANÁRI NYELVHASZNÁLAT ÉS SEGÍTŐ SZEREP
TESTBESZÉD -TANÁRI MAGATARTÁS
KOMMUNIKÁCIÓRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS
ÖSSZEGZÉS
IRODALOM

BEVEZETÉS
A tanítás ősi mesterségét tanulmányozva, az emberi szó erejét mindig a tudás átörökítésének legfőbb hordozójaként találtam.
A XVII. századig általánosan elfogadott nézet volt, hogy aki alaposan elsajátít egy ismeretet, az tanítani is tudja. Ezért különleges hangsúlyt fektettek az ismeretközlés hordozójára; a gondolat ősi hangszerének megszólaltatására, a beszédre.
Egy 1695-ből való feljegyzés már arra figyelmeztet, hogy az eredményes tanításhoz nem elegendő csupán a tananyagot birtokolni. Ismerni kell azt is, hogy mi módon kell átadni az ismereteket, s hogy ez nem csupán velünk született ügyességtől függ, ez sajátos tudomány, a kommunikáció tudománya.
A legfontosabb pedagógiai alapképességekre az empátia, a kongruencia, vagyis a kommunikáció képességének fontosságára Carl Rogers (1980) és Tomas Gordon (1989), a hazai szerzők közül Buda Béla (1986) munkái irányították rá a figyelmet.
Zrinszky László (1993) Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe címen megjelenő összefoglaló munkájának elsőrendű alanya, "fő szereplője" a tanulási folyamatot vezérlő pedagógus. Munkájában a pedagógiai kommunikáció megfigyelése és elemzése révén új megközelítésbe helyezi, fókuszálja, specializálja az információ és kommunikáció kérdéskörét.
Tanulmányommal arra teszek kísérletet, hogy egy csokorba gyűjtsem a pedagógiai kommunikáció (elsősorban a felnőttképzés és felsőfokú oktatás) területén az elmúl 15 évben megjelent legfontosabb folyóiratcikkeit. Sajnos, csak kevés témával foglalkozó cikk jelent meg, Igyekeztem minél szélesebb körű felderítő munkát végezni. Áttekintésre került az egyik leggyakrabban olvasott folyóirat (FISZ felmérése alapján) az Új Pedagógiai Szemle, az Iskolakultúra, illetve szakmai megfontolásból fontosnak ítéltem a Pszichológia, illetve a Magyar Felsőoktatás folyóiratok áttekintését itt.
A tanulmányok feldolgozásánál nem volt sem szempont sem cél, hogy az azonos folyóiratban megjelenő cikkek kerüljenek egymás mellé/után. A feldolgozásnál a témák egybe fűzhetőségét vettem alapul.

Lantos Erzsébet

HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!