Médiatörténeti vázlat aktualítás, hírközlés, publicitás

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!Médiatörténeti vázlatMédiatörténeti vázlat


a kezdetektől 1957-ig


A sajtó fontos jellemzői:


• Aktualitás (aktuális legyen)

• Publicitás (mindenkihez szóljon)

• Periodikus (időszakosan jelenjen meg)

• Univerzitás (minden jelenjen meg)


Először a NEWS LETTERS a XIII. században jelenik meg Angliában.

1475 - Trieszt - a legrégibb nyomtatott újságlevél.

1609 - RELATIO - Straszburg - az első rendszeresen megjelenő.


A hírközlésnek politikai szerepe van, erre már jó korán rájönnek. A királyi udvar adja ki az engedélyt (franciáknál is). Kivétel ez alól: angliában nincs hatalma az udvarnak a sajtóban. 1694-ben törvénnyel megszüntetik minden ilyen irányú jogukat. Sajtószabadság!


(1705-1710) az első latin nyelvű magyar lap MERCURIUS HUNGARICUS Ráday Pál a szerkesztő, a Brével nyomdában jelent meg,rendszeres megjelenést terveztek, de 6 szám jelent meg. A második számtól változik a név, főleg haditudósítások jelennek meg benne. Ez a magyarországi hírlapirodalom őse!


(1764-1929) PRESBURGER ZEITUNG az első folyamatosan megjelenő hírlap. A leghosszabb életű lapját Vindisch Károly-Gottlic szerkeszti, hetente 2X jelenik meg Landerer nyomdájában, ígéretet tesznek hírdetések - aukciók közlésére is, színes-olvasmányos. Melléklapja 1767-től jelent meg, és főként moralizáló szépirodalmi anyagot, majd gazdasági, természettudományi anyagokat közölt.


A magyar sajtó megszületésétől intézményesüléséig


1780-1840 - FELVILÁGOSODÁS - II. József


(1780-1788) az első rendszeresen - havonta - megjelenő magyarnyelvű lap, a MAGYAR HÍRMONDÓ, Ráth Mátyás létesített a pozsonyi nyomdában jelent meg. Folyóirat-jellegű, egyhasábos (könyv típusú). Eltér a referáló stílustól, a kommentárokkal pótolja az akkor még hiányzó folyóiratokat. Fontos a nemzeti nyelv fejlesztése. Szerkesztő vált.


(1786-1834) MAGYAR KURIR Szacsvai János szerk. Bécs, melléklapja a

(1788-1793) az első önálló folyóirat, MAGYAR MUZEUM a magazinirodalom ősét a kassai magyar társ. indítja, Baróti, Kazinczy, Batsányi szerkeszti - A Franciaországi változásokra - Két kötet, 4-4 szám.

Kazinczy kiválik - MAGYAR ORFEUS (1789-1792) 8 lapszám.

(1794-95) URÁNIUS a nők műveltségét, a nemzeti karaktert akarta fejleszteni. Festetics támogatta, Kármán József -- Fanni hagyományai.


1795-re a magazinok mind megszűnnek.

1803-ra 1 hírlap marad életben (Bécsi) MAGYAR KURIR.

1806-tól indul Pesten HAZAI TUDÓSÍTÁSOK, ami 1840-48 NEMZETI ÚJSÁG

1817 - TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNY - ez honosította meg a kritikát.


A magyar sajtó végleges MEGGYÖKERESEDÉSE - REFORMKOR


1820-40-es évek -- Polgári átalakulás


Ezek az újságok gyakorlatilag az 1848-as forradalom szellemi és politikai előkészületeiről szóltak.

A 20-as évektől erősödtek a folyóiratok, kritikai lapok, almanachok.

TUDOMÁNYOS és ISMERETTERJESZTŐ, DIVATLAPOK és KÉPESLAPOK, FILLÉRES lapok.


A sajtó mint intézmény működik.

1820 - az első katolikus újság

1826 - az első esztétikai lap ÉLET ÉS LITERATÚRA Szemere, Kölcsey szerkeszti, Tratner a kiadója, a korszerű nemzeti jelleggel fogl.

1831 - TUDOMÁNYTÁR a fejlett országok bemutatása, Toldi Ferenc szrk.

(1833-44) az első magyarnyelvű divatlap a REGÉLŐ

(1832-48) JELENKOR - Széchenyi határozta el, Kisfaludit kérte fel, 36-tól elsőként veszi fel az angol lapok formáját. TÁRSALKODÓ melléklete az első tematikus melléklet, Bajza is írt bele.

(1832-36) Kossuth Lajos Kéziratos lapok - ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSÍTÁSOK

Előfizetés útján, levélben továbbították - a vezércikk őse

(1834-48) VASÁRNAPI ÚJSÁG

(1836-37) TÖRVÉNYHATÓSÁGI TUDÓSÍTÁSOK a megyegyűlésekről tudósít. Metternich a lapot betiltja, Kossuth 3 évre börtönbe kerül.

1837 - irodalmi kritika kezdete - ATHÉNEUM

(Bajza, Toldi, Vörösmarty szerkeszti, kb. 1000 olvasója van.


1840-50 - a politikai sajtó kivirágzása

(abszolutizmus, amnesztia, sajtószabadság)


(1840-49) PESTI HÍRLAP - Kossuth hiv.lapszerkesztő, heti 2 X jelenik meg, Landerer nyomdájában, 3 hasábos formában, a lap egységét a nemzeti reform adja - a publicisztika eszközével támogatja az átalakulást.

Bécsi jóváhagyással politikáról is írhat - megírja a magyar reform-kor tematikáját. Tőle származik a Politikai vezércikk. 5000 pl. 1847 Egyesült nemzedék (centralisták) orgánuma a Pesti Hírlap.

(1843-48) DIVATLAPOK -- HONDERŰ, ÉLETKÉPEK, PESTI DIVATLAP.

1844-48 BUDAPESTI HIRADÓ már heti 4 X jelenik meg, gróf Dessewffy


(1848-49) SAJTÓSZABAFSÁG Vasvári, Irinyi, Jókai, Petőfi - Landerer,

TIZENKÉT PONT - Táncsics kiszabadítása

Rengeteg új lap - nem kell engedélyt kérni az új lapok indításához.


(1848-49) MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKE - a forradalom ifjúsági lapja, vele született meg az utcai lapárusítás Pesten (később kolportázs)

1848 - az első magyarnyelvű hivatalos lap KÖZLÖNY(Batthyány-kormány)

(1848-49) MUNKÁSOK ÚJSÁGA az első baloldali lap Táncsics szerkeszti.

Hetilapnak indul, 2X megjelenés, politikai néplap (parasztság, kézművesség lapja, (jobbágyrendszer felosztása, betiltották).

(1849-52) MAGYAR HÍRLAP (a nemzeti egység lapja, ebből alakul majd a


(1855-60) BUDAPESTI HÍRLAP - Rákosi Jenő lapja - a forradalmi múltú értelmiség ír bele.

1850-re/től a technikai és gazdasági viszonyok változnak.

Önállósul a szakma, pénzért dolgoznak - megbecsülés, magas fizetés, cenzúraviszonyok változása, etika kérdése - minden fontos elemet a sajtóengedély rögzít. Megjelenik a hirdetés (feltétel, a nyereséges-séghez!) 1850-től Újra indul a VASÁRNAPI ÚJSÁG, megjelenik az első igazi divatlap PESTI HÖLGY, az első szaklapok (gazdasági, orvosi, sport), az első élclapok - BORSSZEM JANKÓ modern politikai vicclap, az első korszerű pedagógiai szemléletű gyereklap KIS LAP.


1852 (Bach korszak) Birodalmi sajtótörvény, 1867-ig életben van


• Kötelező példányszám

• Nyomtatási impresszum

• Megintési rendszer - miként kell eljárni a renitens újságokkal

• Utólagos cenzúra


- az újságnyomtatás nagyipari módszere (rotációs gép, szedőgépek)

- új rovatok (közgazdasági / hirdetési / bűnügyi / törvényszéki)

- új műfajok (hír / hírcsokor / interjú / riport)

A tárcalevelek mestere Kecskeméti Aurél, Falk Miksa - csak utal eseményekre, olvasni a sorok között.


(1850-1939) PESTI NAPLÓ kiemelkedő politikai-minőségi szempontból.

A legbefolyásosabb lap, a Deák párt szócsöve, a pesti liberális értelmiség írja.

1865 Deák Ferenc Húsvéti Cikk (vita, hogy milyen legyen a kiegyezés)

1867 a KIEGYEZÉS megvitatása, mellette szól(Deák, Eötvös, Trefort)

1868-ban megindul egy kis formátumú esti kiadás, mely tőzsdei hírek.

1863 HON - Jókai küzd a kiegyezés ellen

1867-1908 - sajátos hazai - németnyelvű - gazdasági lap PESTER LOYD Falk Miksa szerkesztette, majd 1990-ben ismét megjelent. Stílusosan a Falk Miksa utcában.


(1867-74) KIEGYEZÉS időszaka

értékelése meglehetősen zavaros. Gazdasági, társadalmi, politikai fejlődés. Ez tett pontot a 1848-as forradalom végére - Monarchia.

1867-es sajtótörvény -- a 48-as lép életbe, ismét szabad a sajtó!

Bár kissé elnagyolt - kaució van, de nincs hírlapi bélyeg, a terjesztés szabályozása.


(1878-1918) A magyar sajtó liberális aranykora


Rohamos gazdasági-technikai fejlődés - nő a nyomdák száma (rotációs gépek, kézi szedés - fényképklisé), Eötvös - tankötelezettség, felszámolják az analfabétizmust, megjelenik egy új olvasóréteg. Előtérbe kerül a hír, hírszolgálat - a lapkiadás üzlet, eltávolodik az irodalomtól, a 3. közlekedési eszköz (a vasút és a posta mellett). A sajtó már csak az egyik médium (telefon, telefonhírmondó, mozgófilm)


Mérföldkő - a KALKULÁLHATÓSÁG!! a hirdetés a függetlenség feltétele!

A boulvar meghonosodása(az üzleti élet vadhajtása a szenzációsajtó)

1880-as évekre megjelentek a "Kis Újság"-ok - ponyvairodalom


Megjelenik az első családi lap ORSZÁG-VILÁG


!!1878-1944 - PESTI HÍRLAP - az első tömeglap, olcsó napilap (Légrádi testvérek, Landerer, Tisza alapítja) !!szemlélet és stílus-váltás!!

- újítások: új (berlini) formátum: kicsi,rovatrendszer, apróhirdetés

politika háttérbe szorul, szerkesztői üzenetek, közérth. nyelvezet

- Jókai regényei folytatásokban, Mikszáth 25 évig dolgozik a lapnak

1880-tól sorra alakulnak az Újságíró Érdekvédelmi Egyesületek

HÍRLAPÍRK EGYESÜLETE - Jókai, NYUGDÍJINTÉZET - Falk Miksa,

1881 MTI / Magyar Távirati Iroda - Előfizetésekkel lehetett megrendelni a híreket. Ezek a hírügynökségek szerződéseket kötöttek külföldiekkel és onnan adták tovább a híreket.

1884-re Magyarország csatlakozik a szerzői jogi egyezményhez.

1885-re elkülönülnek a lapterjesztési területek- CSOMAGSZÁLLÍTÁSI RT


1890-re első sajtócentrum

1900-re megjelenik a szedőgép.

1881 Budapesti Hírlap - Rákosy Jenő (német család, drámaíró, a PESTI HÍRLAPNÁL kezd) finanszírozta. A legnagyobb hatású politikai lap lett pár év alatt. Jól szerkesztett lap, sok hírrel. A lap stílusa magyarkodó. Nemzeti radikalizmust, európai színvonalon képviselt. Rákosy ostorozta a kormányt, hogy nincs megfelelő fejlődés, felépíti a NEMZETI SZÍNHÁZat, majd vissza tér és - első újságpalota!

Bár bírálja Adyt, de végig keményen kitart a fajvédőkkel szemben.

1893 MAGYARORSZÁG mindent ellenzett, ami Bécsből jött. (1913-ban Károlyi felvásárolta, 1919-ben Miklós Andor vette meg.)

1896 BUDAPESTI ÚJSÁGíRÓK EGYESÜLETE - Mikszáth - a mai MÚOSZ elődje)

1896 Lapok utcai árusítása. Megjelentek a rikkancsok (Bp.-en 4000).

1896- népszerű lapok: ESTI ÚJSÁG, FRISS ÚJSÁG, KIS ÚJSÁG (150e.pl)

1896-1918 BUDAPESTI NAPLÓ Vészi József (aradi család, németül-magyarul publikál) támogatta Ady költészetét. 1907-ben ő lett a párizsi tudósító. Sok verse szerepelt az újságban. "Új versek" című kötete ezekből a versekből állt össze. Független polgári újság.


(1901-1941) TOLNAI VILÁGLAPJA olcsó, nagy üzleti siker - modern lap.

1904 A NAP első komoly búvárlap - Braun Sándor szerkesztette - elő-ször alkalmaz szalagcímeket - a főmondanivalója a szenzáció.

(1908-41) NYUGAT polgári lap - Ignótusz, majd Osváth, Babits, Móricz


Ettől számítják a modern magyar irodalmat, utódlap a MAGYAR CSILLAG

Mikszáth - parlamenti tudósítások, Ignotusz - irodalmár publicista,

Ady 1 évtizedig újságíró, Molnár Ferenc AZ EST haditudósítója, Kosz-tolányi egész életében fizetett újságíró.

1910 AZ EST Miklós Andornak (szegény zsidó család, 1903-ban a PESTI NAPLÓNÁL gazdasági rovatot szerkeszt,1910-ben elbocsátják, majd megvásárolja az ATHENEUMMAL együtt) mindenfelől tudósítottak Afrika, klasszikus bűnügyi tudósítás, leleplezések. Programja a minőségi hírszolgáltatás - előredobott cikkek, ilyenek a délelőtti tőzsde hírei ami már délután megjelent. Irodalmi rovata nagyon erős volt: Heltai Jenő, Móricz Zsigmond Kultúráltan csomagolt áru. 400-500e pl. próbálták másolni, 1930-ra sajtóbirodalom 6500 alkalmazottal. A minőségi bulvár megteremtője.


HUSZADIK SZÁZAD a radikális szociológusok-filozófusok lapja (Jászi)

1912-es sajtótörvény (rikkancsok engedélye stb)

1914-es Tisza féle sajtótörvény - a sajtó államosításáról (lap árának feltüntesése, intézkedések háború esetére-haditudósítók küldése)

Szerkezetileg is átalakulnak az újságok (új rovatok):

Gazdasági, Bűnügyi, törvényszéki rovatok - Sport (sakk, lóverseny)

Új szakszavak, szakterületek: (Tudósítás, Interjú, Riport)

Kitűnő irodalmi iratok jelennek meg. A szerkesztők megpróbálják leszerződtetni a legjobb írókat, költőket. Pl.: Mikszáth, Ady, Kosztolányi, Jókai

Ideológiák összecsapása a két világháború között 1918-45

Az I. Világháború végére harmadára csökken a magyar anyanyelvű lakosság - ez visszaveti a példányszámot. Egymással ellentétes ideológiák követik egymást, ismét közvetlen politikai szerepet játszik a sajtó, a hírközlést a telefon gyorsítja, igazi újdonság a mozgófilm.

1918 a sajtóélet szabályozása - Károlyi eltörölte a háborús cenzú-rát, utcai lapárusítás, papírhiány miatt újlapok nincsenek.

1919 a TANÁCSKÖZTÁRSASÁG alkotmánya - DIKTATÚRA, sajtóellenőrzés, tucatjával szünnek meg a lapok (marad 5 Bp-i 25 vidéki, szinte mind valamilyen hatalmi szerv orgánuma, vagy irodalmi-ifjúsági-női lapok)


1919 VÖRÖS ÚJSÁG - a MKP lapja, Rudas L. szerkeszti


A tanácsköztársaság leverését követően a Fridrich-kormány a BUDAPESTI KÖZLÖNY kivételével minden lapot betilt.

1920-ra a Bethlen-kormány visszatér a dualizmus korának liberális hagyományaihoz. Megjelennek a FAJVÉDŐ lapok (népies, urbánus mellett --

népi írok - ELŐÖRS, SZABADSÁG Bajcsi-Zsilinszki,

falukutató irodalom - VÁLASZ, SZABAD SZÓ - Illyés Gyula, Kodolányi

fiatal írók lapja - ÚJ HOLD, katólikuslap - VIGILIA

1920 után az MTI a miniszterelnökség fennhatósága alá kerül, Kozma Miklós lesz a vezetője (Horthy barát), majd megvásárolja a Telefon Hírmondót, továbbfejleszteti - MAGYAR RÁDIÓ, MAGYAR FILMHIRADÓ

1920-44 MAGYARSÁG próbál a mérleg nyelve lenni, gróf Andrási finanszírozta, jobboldali nemzeti egységre törekedett - Pető a szerk. szembe kerül a nyilas szellemiséggel 1929-től a PESTI NAPLÓ (Bálint György szerk.)is náci ellenes.

1932-ben megjelenik az első nyilas lap A NEMZET SZAVA Meskó szerk.

1938-43 a náci ellenes nemzeti egység lapja MAGYAR NEMZET Pető szerk. azokkal, akik a MAGYARSÁGBÓL (1920) kiváltak. Bethlen támogatta a lapot, első jelentős rovata a honvédelem, 60e példány, mottója: "A Magyar Nemzet kűzd, hogy Magyarország Magyar ország maradjon" Országos napilap, a Hazafias népfront lapja lett.

A szociáldemokraták legfontosabb lapja a NÉPSZAVA (1873-tól) továbbra is működik, Szakasits szerkeszti.

1942-45 kommunisták országos napilapja SZABAD NÉP ekkor még földalatti kiadványként indult, Rózsa Ferenc szerk.

1950-től, a legális kiadvány szerkesztője Révai József - a Rákosi-korszak szimbóluma, szovjet ellenőrzés, országépítésről ír, stílusa lecsupaszított, az államosítás mellett agitál, központi irányítás.

1957-től NÉPSZABADSÁG névvel Berecz szerkeszti.

1944 - röplapokon kívül semilyen sajtó, az ostrom utáni első lapok koalíciós szerkesztésűek DEBRECENI NÉPLAP, DÉL-MAGYARORSZÁG (szeged)


Koalíciós időszak 1945-49


1945 -ben újra indul NÉPSZAVA Szakasits Árpád szerk. - az első pártlap (szociáldemokrata) cél a tömegpárttá fejlesztés.

Elindul a SZABAD FÖLD - a Nemzeti Paraszt Párt lapja.

Megújulva indul a MAGYAR NEMZET - az értelmiség lapja.

Újraindul a RÁDIÓ, MTI (elnöke Barcs Sándor)

1946- a sajtószabadságot törvény is kimandja, de CENZÚRA

* minden nyomtatvány engedéllyel láthatott napvilágot - szakcenzorok

* a sajtóirányítást a politika irányába terelik, a SEB 3x ülésezett * a bizottság munkáját a Parancskönyv szabályozta - napi utasítás

Rákosi éra - 1956-os forradalom - Kádár korszak (1950-1990)

1956 okt 26. - a forradalom első lapja - IGAZSÁG

1957 május - pufajkások serege, SZABAD NÉPBŐL -- NÉPSZABADSÁGLantos Erzsébet


© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképMédiatörténeti vázlat | aktualítás, hírközlés, publicitás

Önállósul a szakma, pénzért dolgoznak - megbecsülés, magas fizetés, cenzúraviszonyok változása, etika kérdése - minden fontos elemet a sajtóengedély rögzít. Megjelenik a hirdetés (feltétel, a nyereséges-séghez!)