Iskolai tanárok felsőoktatás intézményes formái

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!A beszédhez való viszony alakulása a magyar felsőoktatásban

Neveléstörténeti tanulmány


A PEDAGÓGUSKÉPZÉS FORMÁI


ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSE


Az 1945-1948 között kiépült általános iskola pedagógusainak - alsó tagozatos tanítók és felső tagozatos tanárok - képzése céljából szervezték meg a nevelőképző főiskolát. E három évfolyamos intézményben érettségizett fiatalok kezdhették meg, tanulmányaikat. Működésük 1947 őszén kezdődött.

1949. augusztus 9. én kelt VKM. rendelet szerint az intézmény új neve: pedagógiai főiskola s funkciója az általános iskola felső tagozatos tanárainak képzése (az alsó tagozatos tanítók képzése megszűnt).

Az 1950-ben kiadott, "a pedagógiai főiskolákról" szóló 21. számú törvényerejű rendelet az intézményt két évfolyamossá tette; teljes munkaidővel kitöltött külső iskolánál teljesített gyakorlóévvel. Ennek végén kellett a képesítő vizsgát letennie a növendékeknek.

A pedagógiai főiskola 1954 őszétől újra három évfolyamos lett. A főiskola keretei között kezdettől kétszakos időnként háromszakos - tanárképzés folyt.

1959-ben az intézmény új neve tanárképző főiskola, s a tanulmányi időt négy évfolyamra emelték fel.

Lantos Erzsébet© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképIskolai tanárok | felsőoktatás intézményes formái

Általános iskolai tanárok képzése. Az 1950-ben kiadott, a pedagógiai főiskolákró szóló 21. számú törvényerejű rendelet az intézményt két évfolyamossá tette teljes munkaidővel kitöltött külső iskolánál teljesített gyakorlóévvel. Ennek végén kellett a képesítő vizsgát letennie a növendékeknek.