Egyetem felsőoktatás intézményes formái

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!A beszédhez való viszony alakulása a magyar felsőoktatásban

Neveléstörténeti tanulmány


A HAZAI FELSŐOKTATÁS INTÉZMÉNYES FORMÁIEGYETEM

Tudományos vagy művészeti területeken speciális szakképzettséget nyújtó olyan felsőoktatási intézmény, amely jogosult a történelmileg kialakult feltételek mellett az egyetemi doktorátus odaítélésére.

A 13. században alakult ki, és a 19. század közepéig lényegében változatlan a négy fakultásból álló egyetemi szervezet: a bölcseleti. a teológiai, a jogi és az orvosi kar együttese. A bölcseleti fakultás (facultas artium, facultas philosophiae) azonban az egyetemi tanulmányokba való bevezetést jelentette, ez tehát nem volt teljes rangú egyetemi fakultás, hanem csupán az előkészítő tagozat. Ha a növendék ezt eredményesen elvégezte, akkor térhetett a tulajdonképpeni egyetemi fakultások egyikébe, s kezdhette el tanulmányait a jogi, az orvosi vagy a teológiai karon.

Nálunk, Magyarországon 1850-töl kezdve vált az egyetemi bölcseleti fakultás a többi karral egyenlő rangú fakultássá. Ettől kezdve mind a négy karon a középiskolai érettségivel rendelkezők kezdhették el tanulmányaikat.

A négyfakultásos "klasszikus" tudományegyetem mellet, 1811-ben megkezdte működését a műszaki egyetem (műegyetem), a műszaki tudományok egyetemi szintű és rangú oktatásának intézménye.

1945 után újabb szakegyetemek nyíltak (agrár, vegyipari, nehézipari, faipari...).

1948 szeptemberétől a hazai tudományegyetemeken létrejött - a bölcsészkarból kiválva - a természettudományi kar, 1949-ben választotta le az egyetemi szervezetről a tanügyigazgatás a teológiai fakultásokat (mint egyetemi rangú hit-tudományi akadémiák működtek tovább), 1951 februárjában önálló egyetemmé vált az orvostudományi fakultás.

Az 1980-as években kaptak egyetemi rangot a művészeti főiskolák.

A 20. század közepétől használatos a szabadegyetem kifejezés a tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő előadássorozat megjelölésére.

Lantos Erzsébet© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképEgyetem | felsőoktatás intézményes formái

Ha a növendék ezt eredményesen elvégezte, akkor térhetett a tulajdonképpeni egyetemi fakultások egyikébe, s kezdhette el tanulmányait a jogi, az orvosi vagy a teológiai karon.