Akadémia felsőoktatás intézményes formái

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!A beszédhez való viszony alakulása a magyar felsőoktatásban

Neveléstörténeti tanulmány

A HAZAI FELSŐOKTATÁS INTÉZMÉNYES FORMÁIAKADÉMIA


Az ókorban a tudományokkal való foglalkozás színhelye, az akadémia.
A reneszánsz idején, a 15-16-17. században az egyetemekre alkalmazták (az universitas mellett vagy helyett). Ebben az értelemben vett hazai előfordulása is ismert.

A jezsuita iskolaszervezet gimnáziumra épülő kéttagozatos intézménye.

Az akadémia alsó részlege a három évfolyamos bölcselet tagozat, amelyet 15-18 évesen végezhetett el a fiatal. Az akadémia második részlege a bölcselet tagozatra épülő teológiai tagozat, amely általában öt esztendő alatt volt elvégezhető.

Az 1771 évi Ratio Educationis iskolarendszerében az akadémia az ötosztályos nagygimnáziumra épült. Két évfolyamos volt bölcselet tagozata, erre épült a jogi tagozat, ugyancsak Az 1806. évi Ratio Educationis a jogi fakultás évfolyamainak számát háromra emelte. A két Ratio Educationis alapján működő királyi akadémiák 1850-ben fejezték be működésüket, állami jogakadémiaként működtek tovább.

A katolikus jogakadémiák ettől kedve bölcselet tagozat nélkül működtek: a jelentősebb protestáns kollégiumok jogi oktatása is önállósult, s mint református és evangélikus jogakadémiák működtek tovább. Mind az állami, mind a felekezeti jogakadémiák 1950-ben szűntek meg.

1850-től az akadémia, mint oktatási intézmény általános jelentése a tanügyi köznyelvben: érettségivel zárt középiskolai tanulmányokra épülő, szakjellegű képzettséget nyújtó, 2-4 évfolyamos felsőfokú oktatási intézmény (pl. jogakadémia, zeneakadémia, Ludovika Akadémia, hittudományi akadémia, mezőgazdasági akadémia stb.).

1885-1895 között kilenc nagyobb hazai középszintű kereskedelmi iskola "kereskedelmi akadémia" néven szerepelt. Ezek azonban nem különböznek a többi középszintű kereskedelmi iskolától. 1891-től kereskedelmi tanfolyam, 1900-1919 között főiskolai jellegű kereskedelmi tagozat, 1927-től középszintű kereskedelmi leányiskola. Az intézmény ezzel a névvel és ebben a szervezeti keretben 1948-ig működött.

A hazai tanítóképzés gyökeres reformjáról intézkedett az 1938. évi 13. és 14. törvény, amelyek alapján elrendelték a négyéves gyakorlati irányú líceumra épülő tanítóképző akadémia megszervezését. Mire azonban 1943 szeptemberében az akadémia első évfolyamán megindult volna az oktatás, a háborús nehézségek miatt, az akadémiák megszervezéséről a tanügyi hatóságok lemondtak.

1945 után az akadémia helyett inkább az ugyanilyen jelentésű főiskola nevet használja a magyar tanügyi terminológia.

Az akadémia szó néhány további, nem oktatási intézményt jelölő jelentése:

   • a tudósok rendszeres tudományos eszmecseréje a reneszánsz idején,

   • a 17-18. századi jezsuita iskolákban az önképző diák összejövetelek neve,

   • a hangverseny neve a 18. század második felében s a 19. század elején,

   • egy ország tudományos kiválóságaiból alakult testülete,

   • a 20. század közepétől a tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő előadások neve.

Lantos Erzsébet© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképAkadémia | felsőoktatás intézményes formái

Az akadémia alsó részlege a három évfolyamos bölcselet tagozat, amelyet 15-18 évesen végezhetett el a fiatal. Az akadémia második részlege a bölcselet tagozatra épülő teológiai tagozat, amely általában öt esztendő alatt volt elvégezhető.