Beszédkutatás I.Beszédhez való viszony a magyar felsőoktatásbanTARTALOM

Előszó 7
Bevezető 9
   
1. A háttérirodalom áttekintése 11
Felsőoktatás és tanárképzés 13
Pedagóguskutatás 16
Pedagógiai kommunikáció 20
Kompetencia és performancia 24
A retorika kompetenciái 26
Beszédtechnika - a beszéd művelése 28
A beszédkutatás címszavai 31
A nyelvi attitűd vizsgálata 32
   
2. A vizsgálat bemutatása 37
Kutatási probléma 39
Kutatási cél 40
Kutatási hipotézis 40
Adatfelvétel 40
Kérdőív 42
Minta 43
Háttéradatok
    - a tanári vélemények vizsgálatához
44
   - a hallgatói vélemények vizsgálatához 46
A beszéd megítélése 47
Tanári (és hallgatói) vélekedés a beszédről 48
Megjegyzések ismertetése 54
   
Összegzés 58
Jegyzetek 61
Irodalomjegyzék 63
   
3. A vizsgálat függeléke 69
Felhívás (1, 2) 71
Kérdőív  
   - tanári 73
   - hallgatói 74
Kódmátrix  
   - kérdőívkódok 75
   - iskolakódok 79
Táblázatok és ábrák  
Intézmények gyakorisága 81
Háttéradatok - a tanári minta ábrái 82
Háttéradatok - a hallgatói minta ábrái 84
Beszédmegítélés - a tanári vélekedés ábrái 86
Beszédmegítélés - a hallgatói vélekedés ábrái 90
A függetlenmintás t-próba adatai 95 95
A beszédvizsgálat korrelációs mátrixa 96
A beszédvizsgálat faktorai 97
A tanári vélekedés dendogramja 98HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!