szakvélemény Beszédhez való viszony

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!Retorika kutatási anyag, szakvélemény


SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Neveléstudományi Tanszék

6722 SZEGED, Petőfi S. sgt. 30-34VéleményHa a beszéd munkaeszköz... Beszédkutatás 1.


Lantos Erzsébet:

Beszédhez való viszony a magyar felsőoktatásban

című könyvérőlLantos Erzsébet a beszédhez való viszonyt egy átfogó kutatási anyag első állomásaként, a pedagógia szem­szögéből, a magyar felsőoktatás területén vizsgálja. A könyv anyagán tükröződik, hogy a szerző a bemutatott téma elkötelezett, lelkes képviselője.


A könyv logikus felépítésű, szerkezete világos, fejezetei arányosak. A nyelvi megfo­galmazások helyesek, a szak­irodalmi hivatkozások pontosak, a táblázatok és ábrák igényesen szerkesztettek. Elemzései precízek, logikusan felépítettek.


A szerző a könyv első fejezetében széleskörű szakirodalmi tájékozott­ságról tesz bi­zonyságot. A jól szelektált és strukturált elméleti háttér (a magyar felsőoktatás és pedagógusképzés, a pedagóguskutatás és beszédkutatás felvázolása, a tapasztalatok és eredmények kivonatolása) megfelelő előkészítését adja annak az empirikus vizsgálatnak, amely 143 oktatóra és 37 hallgatóra kiterjedő kérdőíves vizsgálatot mutat be.


A kutatási anyag orientációt ad az oktató munkában megjelenő beszéd minőségére, a használatával kapcsolatos elvárásokra vonatkozóan. Segít a problematikus területek azonosításában. Tükrében kirajzolódik napjaink felsőoktatásában jellemzően jelenlévő beszédviszonyulás.


Az értékes kutatási anyag Lantos Erzsébet témában végzett alapos, igényes munkáját tükrözi, hiánypótló a magyar felső­oktatásban.


Szeged, 2006. január 07.

Dr. Józsa Krisztiánz.
egyetemi adjunktus
tanszékvezető helyettesJózsa Krisztián - Lantos Erzsébet vélemény© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképszakvélemény | Beszédhez való viszony

A kutatási anyag orientációt ad az oktató munkában megjelenő beszéd minőségére, a használatával kapcsolatos elvárásokra vonatkozóan. Segít a problematikus területek azonosításában.