A beszéd - munkaeszköz!


CASH FLOW 2004/7-8. szám

Magyar Sándor:HANGOS RECEPT
Tanácsok a hanggazdálkodásra

Hat érv a hatékonyságért


A beszéd - munkaeszköz!- indokolja Lantos Erzsébet beszédtanár, a HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely vezetője, hogy miért üzletemberek, vállalkozók, a gazdasági élet szereplői alkotják tanítványainak kétharmadát.
Véleménye szerint megszólalásunkkal, a használt szavakkal egyben azt is körvonalazzuk, hogy kik vagyunk - márpedig egy-egy tárgyalás sikere nemcsak a száraz tényeken múlik, hanem a tárgyalópartnerek által használt retorikán is, ezért - mint ahogy a szakember fogalmaz - az üzletemberek a beszédórákat befektetésként kezelik.

Az ókori athéniak jöttek rá először, hogy peres ügyekben sokszor nem az a győztes, akinek igaza van, hanem aki ékesebben szól. Ráadásul már ott is előnyösebb helyzetben volt, aki értett valamit a pszichológiához, mert nemegyszer tömegekhez kellett beszélni. Vagyonjogi perek alkalmával pedig azt is megtapasztalták, hogy a szónak nemcsak ereje, hanem értéke is van.

Ma nem ilyen módon van szükség a "jól szólás művészetére", hiszen az intimitás korát éljük, senki nem szereti, ha szónoklat keretében "kioktatják", ennek ellenére mindenki megbecsüli a retorika mesterét: egyszerre érdem és érték annak használata. Ezért a technikatanár szerint akkor is érdemes időnként ismeretlenek beszédébe belehallgatni, vagy reakcióikat különböző helyzetekben megfigyelni, esetleg önmagunkat családi vagy baráti körben kipróbálni, ha nem kívánunk szakemberhez fordulni. A tárgyalásokon ugyanis már nincs mód gyakorlásra: ott már felkészülten kell reagálnunk a különböző helyzetekre.

A beszédünkkel soha nem szabad feszültséget keltenünk, sőt annak megléte esetén törekedni kell a mielőbbi feloldására.

Érdemes tudni, hogy figyelmünket akkor tudják a hozzánk szólóak maradéktalanul magukra vonni, ha a szöveg

Érdekel,
Érint,
Érthető,
Értelmezhető,
Élményszerű,
Értéket teremt
.

E hat elem együttes meglétekor a hatás és a siker garantált.

A Lantos Erzsébethez forduló üzletemberek, vállalkozók maximum három hónapig, egyéni foglalkozás keretében gyakorolnak tanárukkal. Ez idő alatt azt is megtanulják, hogy a retorika nemcsak ideálisan összekapcsolt szavak füzére.

Az emberben legalább annyi érzelem van jelen, mint értelem, tehát ennek megfelelően kell bánnunk mondatainkkal üzleti tárgyalásainkon is.

Lantos Erzsébet szerint a retorika esetében is igaz az a mondás, miszerint rossz döntés nincs, csak kevés információ. Helyes mondatainkkal palástolhatjuk ezt a hiányt, sőt - gondoljunk csak az úgynevezett szélhámos esetekre - egyesek még komoly tőkét is tudnak kovácsolni a jól szólás képességéből.

Előfordul, hogy beszédünk folyamatosságát csak az töri meg, hogy nem jut eszünkbe egy-egy szó. Lantos Erzsébet szerint ennek orvoslásához nem minden esetben kell beszédtanárhoz fordulni, mert másra utal ez a tünet."Ilyenkor elég, ha hazamegyünk, és egy nagyot alszunk, mert valószínűleg ki vagyunk merülve."
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!