Összegzés - Irodalom Lantos Erzsébet

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!A pedagógiai kommunikáció ÖSSZEGZÉSLantos Erzsébet

PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓÖSSZEGZÉS


A kommunikatív képességek elsajátítása minden ember számára alapszükséglet. Magas szintű művelése a tanári hivatás alapkompetenciája. A tanár interakciós készségén, az anyanyelv alkotó kezelésén, beszédkultúráján annak értő használatán múlik az oktatás-képzés hatékonysága.IRODALOM


Aczél Katalin (2004): Az ELTE - PPK Neveléselméleti Tanszékén meghirdetett kommunikációs tréningről. Magyar Felsőoktatás. 4. 14. sz. 15-17.


Buda Béla (1994): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula, Budapest.


Dálnokiné Pécsi Klára (2001): Az iskola belső világa - Kommunikáció. Új Pedagógiai Szemle. 51. 7-8. sz. 171-179.


Dornai Erika (1994): A beszéd funkciói és jelentésének meghatározói 1. A beszéd három jellegzetes vonása különböző megközelítések tükrében. Pszichológia. 14. 4. sz. 491-513.


Dornai Erika (1995): A beszéd funkciói és jelentésének meghatározói 2. Az osztálytermi beszédet meghatározó szociokulturális dimenziók. Pszichológia. 15. 1. sz. 113-130.


Gordon, Th. (1990): T. E. T. (A tanári hatékonyság fejlesztése), Gondolat, Bp.


Rogers, C. (1986): A személyiség és viselkedés elmélete. In: Szakács F - Kulcsár Zs. (szerk.): Személyiséglélektani szöveggyűjtemény II. Tankönyvkiadó, Budapest.


Tarján Tamás (1991): A bölcsésztanárok gyakorlati felkészítéséről. Iskolakultúra, 1. 7-8. sz. 78-92.


Vincze Tamás (2000): Attitűd és nyelvhasználat. Új Pedagógiai Szemle. 50. 7-8. sz. 40-47.


Zrinszky László (1993): Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.


© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképÖsszegzés - Irodalom | Lantos Erzsébet

Magas szintű művelése a tanári hivatás alapkompetenciája. A tanár interakciós készségén, az anyanyelv alkotó kezelésén, beszédkultúráján annak értő használatán múlik az oktatás-képzés hatékonysága.