Mi a retorika ma? Kronológia

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!Mi a retorika ma?


III. Mi a retorika ma?


WACHA IMRE retorikai munkáiban (1994, 1999) sokéves retorikaoktatói gyakorlatát összefoglalva megállapítja, hogy a köztudatban a retorika az ékesszólás és beszédtechnika, az előadástechnika, a "színészi előadásmód" tanaként él, hogy számos egyetemen a retorika tantárgyon ma is elsősorban az ékesszólás (szónoki stílus) eszközeinek bemutatását és az előadástechnika, a beszédtechnika gyakoroltatását értik.

Ha a tudományos vizsgálat felől közelítünk: a stilisztika, a meggyőzéslélektan, a logika határterülete (ADAMIK 1998, BENCZE 1996, PETŐFI-BENKES 1999, WACHA 1999.).

Ha a közelmúltnak nem elméleti, hanem gyakorlatközpontú retorika(tan)könyveit vizsgáljuk, nagyjából ugyanez a válasz: olyan alkalmazott gyakorlati tudomány, amely ahhoz nyújt segítséget, miként kell hatásosan szólni, érvelni a nyilvánosság előtt és a nyilvánosság számára, illetőleg: miként kell érvelni, meggyőzni, rábeszélni (CARNEGIE 1990, CSÁKY 1992, HILL-HOLLAND 1992, HULL 1997, PRATINS-ARONSON 1992.)

A retorikának, mint alkalmazott tudománynak a fogalomköre mára már kitágult.

Wacha (1999) rámutat, hogy ma már nem csak a nagy nyilvánosság és vegyes összetételű hallgatóság előtt elhangzó beszéd minősül nyilvános beszédnek. Ide tartozik az egyetemi előadó, az iskolai pedagógus, sőt a menedzser, az üzletkötő beszéde is. Ez azt jelenti, hogy mint alkalmazott tudománynak - csakúgy mint a nyelvművelésnek, beszédművelésnek (a szerző megjegyzése) - körébe tartozik mindazon ismeretek felderítése és megtanultatása, elsajátíttatása és begyakoroltatása, végül pedig alkalmazása, amelyek mindennemű nyilvános beszédben a gondolat, az információ átadását, a partner meggyőzésének célját szolgálják. Napjaink gyakorlatának és elvárásainak megfelelően a közéleti beszédnek, a nyilvános megszólalásnak, a köznek szóló és közérdekű beszédnek a tudománya. Ennek értelmében a retorika a megismerést szolgáló alkalmazott tudomány.


Lantos Erzsébet


Tartalom
I. Az adott korok retorikai áttekintése
II. A hazai retorika irodalom áttekintése napjainkig
III. Mi a retorika ma?
IV. Szakirodalom

© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképMi a retorika ma? | Kronológia

Napjaink gyakorlatának és elvárásainak megfelelően a közéleti beszédnek, a nyilvános megszólalásnak, a köznek szóló és közérdekű beszédnek a tudománya. Ennek értelmében a retorika a megismerést szolgáló alkalmazott tudomány.