A Felejtés - Összefoglaló


A FELEJTÉS

ÖSSZEFOGLALÁS


Láttuk, hogy az emlékezet természete szelektív, hatóköre viszonylagos. Miként Gadamer írja, "az emlékezet nem általában vett és bárminek számára való emlékezet. Bizonyos dolgok számára van emlékezetünk, mások számára nincs. Van, amit meg akarunk őrizni az emlékezetünkben, mást viszont száműzni akarunk belőle. (...) A megőrzés és az emlékezés viszonyához hozzátartozik a felejtés, mely nem csupán hiány és fogyatékosság, hanem, ahogy Nietzsche hangsúlyozta, a szellem egyik életfeltétele. Csak a felejtés révén válik lehetővé a szellem teljes megújulása, az a képessége, hogy mindent friss szemmel nézzen, úgy, hogy a rég ismert sokrétű egységgé olvad össze az újonnan látottal."
Valamennyien teljes életet szeretnénk élni, aminek egyik kulcsa, hogy minél több antennával érzékeljük a külvilágot, ugyanakkor - belső világunk, érzelmeink, motivációink révén - a megszerzett információt megfelelő összefüggésben és mélységekben tudjuk elraktározni, vagyis, hogy tudjunk jól emlékezni és okosan felejteni.
A két forrás kísér életünk vándor útján, s mi iszunk mindkettő vizéből. Mind az emlékezet, mind a felejtés forrásából.


SZAKIRODALOM

Baddeley, A.D (2003): Az emberi emlékezet. Osiris Kiadó, Budapest.
Bartlett, F.C. (1985): Az emlékezés. Gondolat, Budapest.
Eysenck, W.M. és Keane, M.T. (1997): Kognitív pszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest.


TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ
BIOLÓGIAI ALAPOK
SZERKEZET - FOLYAMAT - KUTATÁSI HAGYOMÁNYOK
- A memóriarendszer szerkezete - a tárak
- Az emlékezés és felejtés folyamata
- A legfontosabb kutatási hagyományok
FELEJTÉS
- A felejtés elméleti magyarázatai
- A felejtés érzelmi tényezői
- Hibázások - Torlaszok
EMLÉKEZETVESZTÉS - KÓROS FELEJTÉS
- Az emlékezet részleges vagy teljes elvesztése - az amnézia
- A felejtés képességének sérülése
- Öregkori memória deficit - az Alzheimer-kór
ÖSSZEFOGLALÓ
SZAKIRODALOM

Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!