Mire jó a HangÁr?

Mire jó a HangÁr?


Mire jó a HangÁr?
A HangÁr Hangművészeti és Oktatási Központ az elmúlt héten tartotta nyilvános féléves vizsgáját színész- és hangmesterségből, majd pedig beszédtechnikából. hangképzésből.- Miként született az ötlet? - kérdeztük Lantos Erzsébettől, az I. kerület, Vérmező utcai magániskola igazgatójától.

- Hosszabb időn keresztül éltem Jugoszláviában, s ott egyebek mellett színházban, az akadémiánál tanítottam. Két és fél éve itthon dolgozom, sok intézménynél, szervezetnél, színiiskolánál, például a tévé riporterképzőjénél, a Gazdasági Kamaránál, fotómodell- és manöken-, valamint menedzserképző tanfolyamokon foglalkoztam a hallgatók beszédművelésével. így jutott eszembe, ha már ennyi felé tanítok, érdemes lenne egy helyre összpontosítani a hangtani és beszédbeit megnyilvánulásokkal összefüggő előadásokat. A képzés nálunk a testbeszéddel, a metakommunikációval, a közléslélektani mechanizmusaival is kapcsolatos. Szónoklástani stúdiót ugyancsak szerveztem, de erre nem akadt elég jelentkező, bár a pártokhoz egytől egyig elküldtem ajánlataimat.

- A vizsgán tizenegy hallgató vett részt. Miiyen körből kerülnek ki a HangÁrba felvételizők?

- A hallgatók a tizenkilenchuszonhat éves korosztályhoz tartoznak. A színi-előkészítőre többnyire azok járnak, akik speciális vizsgára készülnek, illetve magán-színiiskolákban szeretnék folytatni tanulmányaikat. A beszédtechnikai képzés bárkinek hasznos lehet a mindennapi életben, óvónőtől, tanítónőtől, jogászig, teológusig. Természetesen rádiósok, tévések, bemondók, riporterek jelentkezése sem szokatlan.

- Ráfér a magyar tömeg-kommunikáció munkatársaira a továbbképzés?

- Az énekesek természetesnek tartják, hogy beénekeljék a hangjukat. Prózai műfajokban ezért furcsa mód nem jut eszükbe a pályán lévőknek, pedig szintúgy szükséges volna. - Mennyi a tandíj?

- A nappali, heti harminchat órás képzés díja 9000 forint. Tizenkét tanárral dolgozunk, köztük a színiiskolában oktat Csengery Andrienn, Jancsó Andrienn, Kiss Anna, Ladik Katalin és én. De ehhez többek között stilisztikai, viselkedéskultúrával foglalkozó előadások is kapcsolódnak, elismert előadók részvételével.

- Ad-e diplomát a HangÁr?

- Hivatalos színészdiplomát Magyarországon csak a Színház- és Színművészeti Főiskola adhat. Iskolatogatási igazolást természetesen kiállí hatok. Ennél fontosabbnak tartom, hogy a nyilvános vizsgákra szakembereket hívjak meg, a harmadik év végén pedig a Színész Kamara vizsgáztat. Ilyen alkalmakkor, ha érdemesek rá a hallgatók, felfigyelhetnek rájuk. Ha pedig nem megfelelőek, akkor semmiféle bizonyítvánnyal sem tudnának boldogulni.

- Mire vezethető vissza az ötletes iskolanév?

- Ez nem betűszó. A hangár a magyar értelmező szótár szerint a repülőgépek begyűjtő- és tároló helye, főleg elromlott masinák javítóműhelye. Érzékeny szerkezeteket szeretnék begyűjteni magam is, hogy "reparálás" után a hangjuk szabadon áradhasson.

(mátraházi)


HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!