HangÁr Színház 1993 Magyar Narancs

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!HangÁr Hangművészeti és Oktatási Központ

HangÁr 1993


A HangÁr Hangművészeti és Oktatási Központ ez év januárjában kezdte meg működését a Vérmező utca 4.-ben. Lantos Erzsébet, a fiatal igazgatónő végzettsége szerint logopédus, néhány éve még az alternatív performance-fesztiválok állandó résztvevője, a szabadkai és az újvidéki színház beszédtechnika-tanára, az újvidéki rádió és televízió szerkesztője a beszédművelés terén szerzett tapasztalatai birtokában kezdett merész vállalkozásába.A fagerendákkal aládúcolt bérház egyik sajátkezűleg - értsd: festés, mázolás, parkettacsiszolás, fúrás-faragás női kézzel - kiépített ideiglenesen birtokba vett terében Kovács István papírszobrai, Lois Viktor hangszerei, az Erdélyből áttelepült Győrfy Éva kandallófestménye és a vajdasági Kuluncsics Andrea 4,5 méteres emberinstallációja gazdagítják a környezetet. A neves tanári kar (Csengery Adrienne, Ladik Kati, Kiss Anna, Jancsó Adrienn) szinte kizárólag nőkből áll.


Magyar Narancs: Nem vagy te egy kissé feminista?


Lantos Erzsébet: Két férfi azért van. Salamon Suba László és Kovács Miklós. A pedagógia ráhangolódást, érzékenységet, érzékiséget, beleérzést igényel, és ez a nőknek szerintem sokkal jobban megy, mint a férfiaknak. Egyébként pedig szentül meg vagyok győződve, hogy egy nő semmivel nem hátrányosabb helyzetű, kevésbé értékes, mint egy férfi. Sőt! Nőnek születni nagy gyönyörűség, kihívás, feladat.


MN: A Beszédalkotó Műhelyben beszédtechnikát, kommunikációs ismereteket, szónoklástant, hang- és beszédművészetet oktattok, színiakadémiát működtettek, de hangreklámok és speciális hanganyagok kialakítására is vállalkoztok. Nem sok ez egy kicsit?


LE: Nem sok, hiszen a tő mindig ugyanaz: a verbális kommunikáció, a beszéd. Attól válik sokfélévé, hogy más-más céllal használják az emberek. A beszéd, akár egészen konkrétan a szavak útján, akár hanghatásokon, metajelzéseken keresztül folyik, kimeríthetetlen eszköztár. A Hangárban éppen ezért a politikus és az üzletember, az egyszerű földi halandó és a színészpalánta egyaránt megtalálja a maga területét. Vegyünk például egy politikust. Kiáll a pulpitusra és máris tetten érhető gondolkozási mechanizmusa, a gondolatok megformálásának mikéntje, a szövegalkotás kapcsolata a beszédszituációval, a beszédtechnika, a hangképzés, a beszédet kísérő testbeszéd és a hatáskeltés célzata is. Ez olyan kerek rendszer, amelynek tudatában szinte nem lehet hibázni.


MN: Ez az összetett feladatsor nyilván a színészképzésben jelentkezik legjellemzőbben.


LE: Nem feltétlenül. A mi színiiskolánk a beszéd- és hangmegnyilvánulásokra épít. Speciális szakkollégiumaink a mikrofonhasználattal, a térben való hanghasználattal, a szinkron- és bábszínészek hanghasználati különbségeivel foglalkoznak. Külön van a művészi beszéd, a versmondás, a hangmesterség, a hangképzés, a beszédtechnika. Természetesen a klasszikus színészmesterség alapjait, valamint irodalomtörténetet, drámatörténetet és dramaturgiát, illetve napjaink kísérleti hangmegnyilvánulásait, például fónikus performance-ot is tanítunk.


MN: Az önbizalom-fejlesztés is szerepel programotokban. Mondjuk ha egy embernek izzad a tenyere, remeg a hangja, ha a bürokrácia sűrűjébe indul, megtanítjátok arra, hogyan uralkodjon magán?


LE: Ne uralkodjon magán! Tanulja meg uralni a benne lévő lehetőségeket, képességekel, készségeket. Mi ezeket a csírákat akarjuk egészséges növénnyé fejleszteni. Semmit nem teszünk a természet ellen, azt hagyjuk kibontakozni, ami benne van az egyénben. Jó, ha az ember megismeri magát.


MN: Te már ismered magad?


LE: Igyekszem. Azért valami misztikának muszáj maradnia, nincs olyan, hogy minden egyértelmű, minden pontosan nyomon követhető. A világ dolgai - ismerd meg magad, megismered a világmindenséget - szerencsére mindig hagynak feltárni való rejtélyeket.


Magyar Narancs D.Zs.A Beszédalkotó Műhelybe való beiratkozás időpontja: 1993. augusztus 24. 17-19 h.
A Hang- Színiakadémia felvételi időpontja: 1993. augusztus 25-27. 10 h.
A felvételi tréning díja: 100 Ft/fő.
Osztályvezető tanár: Salamon Suba László.
Jelentkezés írásban augusztus 15-ig.© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképHangÁr Színház 1993 | Magyar Narancs

A Beszédalkotó Műhelyben beszédtechnikát, kommunikációs ismereteket, szónoklástant, hang- és beszédművészetet oktattok, színiakadémiát működtettek, de hangreklámok és speciális hanganyagok kialakítására is vállalkoztok.