Nyelvőrtorony HangÁr

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!HangÁr - nyelvőrtorony


HANGÁR - NYELVŐRTORONY


Azt hiszem, nem kell ahhoz egy régebbi évjárathoz tartozzunk, hogy az ország lakosságának kommunikációs szokásaitól egyik kétségből a másikba essünk. Nem kell ahhoz a régi szép időkre hivatkozni, hiszen a mindennapi életben tapasztalható verbális erózió nem csak azokat döbbenti meg, akik még tánc- és illemtan órákon tanulták meg a társas kapcsolatok alapjait.

A kommunikációs igényességhez csökönyösen ragaszkodok nagy része csak ámul a mindenhol tapasztalható nyelvi elsivárosodáson, az öncélú trágárság elburjánzásán, az anyanyelv mindennapos használatban érzékelhető kerékbetörésén. Van viszont egy olyan része a magukat megadni nem hajlandók körének, mely tenni is próbál valamit. Közéjük tartozik az a kis csapat, amely 1992-ben létrehozta a HangÁr Hangművészeti és Oktatási Központot, melynek célja a"beszélt nyelvi kultúránk a hangban rejlő kifejező erő feltárása, a szavak teremtő erejénektudatosítása." A HangÁr vezetője a harmincnégy esztendős Lantos Erzsébet, ki fiatal kora ellenére komoly szakmai múlttal a háta mögött vágott bele az iskola létrehozásába. Beszédtechnika tanárként határon túli magyar televizósok, rádiósok, színészek képzésével foglalkozott, de ő maga is jelentkezett önálló produkciókban, (hang)-színészként, rádiós szerkesztőként. Az árnyaltabb, a tisztább és színesebb beszéd kiművelése a térság kulturális életét, és az összmagyar műveltség általános fejlődését is előremozdítja" - írják az iskola vezetiői a HangÁrt ismertető kiadványban.

Az iskola tevékenysége három fő csoportba sorolható. Beszédalkotó műhelyük minden, 16 éven felüti érdeklődő előtt nyitva áll, hol szakcsoportokra osztva foglakoznak a hallgatók beszédkészségük javításával. A Műhely három hétig tartó tábor formájában nyáron is folytatja működését. Itt határon túl működő magyar kulturális és kommunikációs intézmények szakemberei kapnak felkészítést a HangÁr szakértőitől. Hangpoétikák elnevezéssel nyilt napokat tart az iskola, ahot saját diákjaik és külsősök ismerkedhetnek meg az Hangpoétikák elnevezéssel nyilt napokat tart az iskola, ahot saját diákjaik és külsősök ismerkedhetnek meg az emberi hang adta lehelőségek széles skálájával, s tehetik ezt...hangár cikkHangÁr nyelvőrtorony
© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképNyelvőrtorony | HangÁr

Hangpoétikák elnevezéssel nyilt napokat tart az iskola, ahot saját diákjaik és külsősök ismerkedhetnek meg az Hangpoétikák elnevezéssel nyilt napokat tart az iskola, ahot saját diákjaik és külsősök ismerkedhetnek meg az emberi hang adta lehelőségek széles skálájával