Műhelymunka 1 - VERS WORKSHOPTESTET ÖLTÖTT SZAVAK


VERS WORKSHOP


Első foglalkozás (a színházi előadás előtt) 2011. 11. 17. 17-22h

A műhelymunka két területet fog át, szekciónként két előadóval

A) Egy szál hang - Tisztán emberi

Csengery Adrienne (17-19:30h)
a színházi előadás darabjainak elemzése (Ómagyar Mária-siralom, Kádár Kata balladája, Balassi énekelt versei (Fulviáról. Bocsásd meg, Úristen...), Verseghy, Virágénekek: Apollo és Diána..., Jaj, gyöngyvirágom..., Csokonai: Tartózkodó kérelem, Arany ideim folyása..., Bodrog parján... )

Szilágyi Ákos (19:30-22h)
A világteremtő ritmus. A költészet legfontosabb formateremtő kategóriája: a költői hallás és a költészet hallása mint a ritmus - a legelvontabb és legősibb zene - hallása. A vers mint megtestesült ritmus. Az abszolút költői hallás - az abszolút ritmusérzék. Bartók kedvenc hangszere, a legősibb hangszer: a dob. Példák a Temetés, a Neki-nekem, az Anti-taps, a Japán dal, az Andalúziai kutya éji dala, a Boldog leszel, a Kán-kán című hangversekből, illetve a Szittya-szótyár és a Franci című poémákból. Példák a magyar avantgárd akusztikus lírai költészetből (Palasovszky Ödön: Punalua), továbbá Aranytól, Babitstól, Weörestől, Füst Milántól, József Attilától, és az orosz avantgárd hangköltészetből (Velimir Hlebnyikov: Zangezi - saját fordításban és az eredetit is megszólaltatva) és Alekszandr Krucsonih Melankólika pongyolában című hangverséből.

B) Gépköltészet - TechnoPoézis

Papp Tibor(17-19:30h)
Versgenerálás számítógép nélkül. A processzus könnyed, játékos bemutatása Tamkó Sirató Károly "Ül benne, ül benne" cím? versének segítségével.

Szkárosi Endre (19:30-22h)
Néhány vers közös elolvasása, értelmezése, történeti és gondolati kontextusával együtt. Ugyanezen versek formai aspektusainak tanulmányozása, hangi paramétereinek és jellemzőinek azonosítása. A hallgatók kedvenc verseiket hozhatják magukkal, amelyeket a közösség előtt és segítségével szintén elemzünk. A bátrabbak megpróbálkozhatnak előadásukkal is.
Támogatóink
részletek a dvd-böl
kapcsolat   ::   oldaltérkép    
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo


© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!

Műhelymunka 1 - VERS WORKSHOP TESTET ÖLTÖTT SZAVAK
artList üzleti kommunikáció Közszereplés - Üzleti beszéd