olvasószoba - segédanyagok retorika

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!hanghasználat, beszédmegnyílvánulás


Kulturális enciklopédia

A megfigyelés és koncentráció gyakorlatai
Kommunikáció és metakommunikáció
Beszédtechnika
Testbeszéd, testünk részvétele a kommunikációban
Zenei kifejezőeszközök az élőszóban
Társas kommunikáció különféle szituációkban
Szerepvállalás nyilvánosság előtt


Anyanyelvi beszédkultúra

Digitális tananyag
A megfigyelés és koncentráció gyakorlatai - Kommunikáció és metakommunikáció - Beszédtechnika - Testbeszéd, testünk részvétele a kommunikációban -Zenei kifejezőeszközök az élőszóban - Társas kommunikáció különféle szituációkban - Szerepvállalás nyilvánosság előtt...


Retorikai ismeretek

A retorika fogalma
A kommunikáció megtervezése
A kommunikációs tevékenység folyamatai
Fogalmazás-a tartalom nyelvi megformálása
Közlésfajták
Stilisztika
Stílusrétegek
A kommunikációs helyzetek és a stílus összefüggése

Nyelvi normák, nyelvhelyesség
A szavak megválasztása
Fölösleges igekötők, fölösleges szavak, túlfokozás
Pongyolaság vagy hiányos nyelvismeret
A szófűzés hibái
A hibás szótalálkozások
A névelő helytelen használata
A nagybetűs vagy kisbetűs írásmód
A helyesírás


Gósy Mária: A testalkat és az életkor becslése a beszéd alapján

"...Mikor van jelentősége a testalkat, az életkor és a beszéd bizonyos összefüggéseinek? A már említett szinkronizálási gyakorlaton, a színészi munkán (bizonyos szerepek és a megfelelő alkatú és hangszínezetű színészek összhangja) túl mindenekelőtt a beszélő felismerésének több területén. Elsősorban a kriminalisztikában, amikor a beszélő azonosításához nemcsak a szokásos akusztikai-fonetikai vizsgálatokat használják fel, hanem mód nyílna egyben a testalkatnak, illetőleg az életkornak a becslésére is... "


Balázs Géza: A média nyelvi normája


Pléh Csaba: Új kommunikáció - új gondolkodás?

"Az Új Kommunikáció sokféle elemzésének áttekintése helyett néhány alapvető kérdést állítanék előtérbe, melyek a konkrét kommunikációs lelkesedéseken túl is alapvető érdekességűek."


SZOCIONIKA

ÖNISMERET a SZOCIONIKA segítségével.
Személyiség típusok és a típusok közötti kapcsolatok tanulmányozása. Az emberek közötti kapcsolatok előre megjósolhatóak. Ilyen jellegű kapcsolat a 16 személyiség típus között létezik, amely típusok egyikéhez mi is tartozunk. Szeretné jobban megismerni önmagát, szándékában áll közelebbről megismerni az életét, pályafutását befolyásoló embereket, eseményeket, akkor kíváncsinak és érdeklődőnek kell lennie. Minden lehetséges módon be kell fogadnia a külvilág információit, aztán pedig fel kell dolgoznia, értelmeznie kell az adatokat.


RETORIKAI ALAPFOGALMAK ÉS ALAPISMERETEK

I. A SZÓNOKI BESZÉD TARTALMA
1. A retorika fogalma
2. A retorika tárgya, felosztása
3. A szónoki beszéd elkészítésének munkarendje
4. A szónoki beszéd részei...


A PSZICHOLÓGIA VÁLOGATOTT FEJEZETEI

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna

Jegyzet

Segíts a reális önismeret és emberismeret elsajátításában, az önmenedzselésben, az új életútmodell kiválasztásában, az emberi kapcsolatok megértésében és kezelésében, a konfliktus- és stressztűrő képesség fejlesztésében. Fontosabb címszavak: személyiség, motiváció, viselkedés, önmagunk és mások megfigyelése, siker-kudarc, önkontroll, lámpaláz-vizsgadrukk leküzdésé, szocializáció, (verbális-, non-verbális-, meta-) kommunikáció, mint az információ adása és vétele, empátia, stressz - stressz kezelés, életszervezés, siker, énkép...


Beszéd Lexikon


© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképolvasószoba - segédanyagok | retorika

a beszédmegnyilvánuláshoz kapcsolodó irások.