LADIK KATALINTESTET ÖLTÖTT SZAVAK


LADIK KATALIN


LADIK KATALIN
költő, színésznő, performer. Újvidéken született, majd 1992-ben áttelepült Magyarországra.
Az úgynevezett írott költeményekkel párhuzamosan hangkölteményeket és vizuális verseket is alkot, előadóművész, kísérleti zeneművek és hangjátékok alkotója és vokális előadója. Közgazdasági főiskolát végzett, majd az újvidéki Színművészeti Főiskola drámai stúdiójában szerzett színészi képesítést. 1963-tól 1977-ig az Újvidéki Rádió színésze, 1977-92 között az Újvidéki Színház színésze volt, játszott TV- és filmfőszerepeket is, olyan rendezők keze alatt dolgozott, mint Jancsó Miklós, Harag György, Székely Gábor vagy Csizmadia Tibor. Színészi tapasztalatait 1993 és 1998 között a Hangár Hang- színiakadémia hangművészet tanáraként adta át a fiatal színésznemzedéknek. 1962-ben kezdte költői tevékenységét, az Új Symposion köréhez tartozott, első közlései óta 9 vers- és egy prózakötete jelent meg. Versköteteit szerbül, horvátul, angolul, franciául és olaszul is kiadták. Performanszait, hangköltészetét és vizuális munkáit a nemzetközi élvonalban tartják számon. Újvidéki (2010. november) és székesfehérvári (2011. április) életmű kiállítása világszerte magára vonta a szakma érdeklődését. Tagja a Magyar Írószövetségnek, a Szépírók Társaságának. Munkásságát Kassák Lajos-díjjal (1991), Hollandiai Mikes Kelemen Kör-díjjal (2000), és József Attila-díjjal (2001), a Szerb Köztársasági Kultúra Nemzeti Díjával (2009) ismerték el.

A képviselt műfaj rövid leírása: A performansz szó angolul előadást jelent, és tágabb értelemben előadó-művészeti műfajokra (zene, tánc, színház) vonatkozik. Mint külön művészeti műfaj a 70-es évek elején alakult ki. Fő jellemzője, hogy a művész (performer) általában saját testét, ill. személyiségét s annak közvetlen környezetét használja témaként és kifejezési eszközként, művét pedig "élőben" mutatja be. A performansz a hagyományos előadóművészeti ágak avantgárd képviselői mellett erős ösztönzést kapott a happeningtől, a body art-tól, a fluxustól és az akcionizmustól, alkotásai azonban ezekhez viszonyítva sokkal megformáltabbak és zártabbak. Általában igen gondosan megtervezett szituációk következetes végigviteléről, előre adott feltételek teljesítéséről van bennük szó. Történetileg abba a vonulatba illeszkedik, amely a 60-as években induló konceptuális művészettel (conceptual art) kezdődően bármilyen médium iránt toleránsnak bizonyult, illetve magát az embert is lehetséges műalkotásnak tekintette. Épp ezért a "body art" és a "performansz" fogalma nehezen különíthető el. Annyi azonban megállapítható, hogy az előbbi inkább az emberi test plasztikai lehetőségeire, fizikai teherbírására, gesztusnyelvi eszközeire koncentrál, az utóbbi pedig a test és a személyiség, a személyiség és a tárgyi környezet, a művész és a közönség lehetséges kapcsolataira figyel.

Színházi előadás vázlata, időkerete: Alice performansz 1. Minden azon múlik (0'31") 2. A kés (0'25") 3. "Alice csodaországban" (13'35") 4. Törékeny helyszín: Éden (utolsó sora) + Áldozati edény 2. vsz. (1'38") 5. UFO party (2'51") 6. "anyaméh, fáradt... selyemruha..." (7'15") 7. Ráncos, haja festett éjszaka (0'34") 8. Törékeny helyszíne: Éden (5'15") 9. Minden azon múlik (0'47") 10. "megdermedni a falakon..." (0'52") 11. Drága ügyvéd úr reggelei (4'59")

Műhelymunka Első foglalkozás (a színházi előadás előtt): - Az emberi hang poétikája és kifejezés módjai. - Az emberi hang használata a színpadon, a vizuális- és zenei művekben. - Ének-beszéd a zenében, a népi és vallási szertartásokban, a gyermekjátékokban, az ókori színházban, az avantgárd színházban, az irodalomban. - Ladik Katalin Rondó című versének előadói koncepciója (a vers kinyomtatott példányait szétosztani a résztvevők között!)

Második foglalkozás (a színházi előadás után): - A Rondó vers szereposztása, próbája - Az Alice című performance utólagos véleményezése


Támogatóink
részletek a dvd-böl
kapcsolat   ::   oldaltérkép    
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo


© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!

LADIK KATALIN TESTET ÖLTÖTT SZAVAK
artList üzleti kommunikáció Közszereplés - Üzleti beszéd