Egy kívülálló portréja SIVA | Titok | LE performer

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!LANTOS ERZSÉBET performer

Stilét Tamás

SIVA

STABAT *** FURIOSA
(Egy kívülálló portréja)
SIVA Lantos Erzsébet

Rettenetes titok birtokába jutottam: LANTOS ERZSÉBET performernek egy melle van és afáziás. A Bivaly évében és az Oroszlán jegyében született - aszcendense a Skorpió/Nyilas, eleme a Tűz. Titokban kora gyermekkorától gyakorolja a gondolkodás és beszéd elfelejtésének művészetét - nyugtalan szelleme más, katartikus kifejezőrendszerek felé tör. "Szeretnék nem tudni gondolkozni. Szeretnék nem gondolatokat okozni testemnek. Szeretném ibolya lenni - ha meg nem sértődnek a hasonlaton -; agy érzelmek és szexualitás nélkül. Szeretném magamat magamnak nézni. Nem szükség, parancs, kéj, logika szerint mindenfajta dolgokat tenni, tenni nem. Szeretném szelet. Szeretném más füvet. Szeretném fülemüle nem fenyeget engem." - mondta egyik delejes álmában. Illumináns belső fejlődését illukratív pályaképpel kendőzi: jelesen érettségizik, felsőfokú tanulmányokat folytat a budapesti Bárczi Gusztăv Gyógypedagógiai Főiskola oligofrén pedagógia és logopédia szakán: diplomamunkájában kidolgozza a fogyatékos gyermekek metakommunikációs jelekkel való oktatásának első elméletét. Időközben kiskorú bűnözők, mozgássérültek és szellemileg retardáltak nevelőintézeteiben tanít.

Belemerül a magyar néptánc szépségeibe, a shotokan karate-do rideg mélységébe. Júnói termetet épít, kristály zöld szemeket, kékacél seikent. A jobb orcáján, az ajka felett, mély forradás. Orwell évében váratlanul délvidékre, Szabadka városába költözik: életét Triceps-hez, a másként-gondolkodóhoz köti. S a nyárutó egyik verőfényes délutánján - az amazonok rítusának kilenc ősi mozdulatával - lemetszi a bal keblét. Könnyezve, kacagva, vérezve kifut a búzatenger pipacsai közé: 23 éves, útban a Háromarcú felé...

Az elkövetkező időben erőteljes mimikrit kényszerít magára: példás feleség, háziasszony, "cuncimókus", dolgozó nő: mint tiszteletdíjas tanár, beszédtechnikai tanfolyamokat tart a Szabadkai Népszínház és az Újvidéki Színház színészeinek, az Újvidéki RTV bemondóinak, a szabadkai Pedagógiai Akadémia hallgatóinak.

Végtelen fónikus gyakorlatokat végez : hogy ne kelljen beszélnie - énekel, hogy ne kelljen énekelnie - hallgat, hogy ne kelljen hallgatnia - beszél. "Képtelennek kell lennem önnőn gondolataim kifejezéséré szóban és írásban, hogy képessé váljak mások gondolatainak megértésére. Képtelennek kell lennem mások gondolatainak megértésére szóban és írásban, hogy képessé váljak önnön gondolataim kifejezésére " - mondta egyik delejes álmában.

Barátságot köt Kelet-Európa Lédájával, Nilatak Kidal androgin sámánnal, s titkos tanításainak füstjét mélyen a májába zárja. Vándorol: az újvidéki Új Symposion folyóirat multimediális élőújságjaival és a zágrábi (szabadkai Kugla) Pyramis Nigra társulat rémdrámájával fellép Jugoszlávia húsz kulturális központjában. Ettől kezdve valódinak vélt arca elmosódik, ismerettelen személyisége kivirágzik a pillanat művészetében.

A GÉPEZETEK ÉS FENEVADAK tragédia dell'arte őrjöngő, kíméletlen és értelmetlen küzdelmeiben fehér leples, aranyfürtű őrangyalként jelenik még, nemes vonásait acélrostély védi.

Élő tüzét hoz, szekercével széthasított gerincet gyógyít. Mikor Gépszörnyeteg megskalpolja, sikoltva kifordul rózsaszínű bőréből, és női démonná vedlik át. Fekete, pikkelyes vértezet, sípoló lélegzőmaszk, tar koponya, tenyérnyi széles, borotvaéles bárd - cselekedeteit a bushido, a szamurájok kódexe irányítja.

Az erkölcs alapja a bátorság!
S a Végső Vereségkor: a Végső Viktória: a hasfalat szelíden felhasító aikuchi - "Ráeszméltem, hogy a Harcos Útja a halál. Ha választanod kell halál és élét között, habozás nélkül válasszad a halált." - álmodta egyik delejes valóságában. A performance elfeledett, barbár szertartás tőredéke. Tőzeglápból előbukkanó gyönyörűséges, félelmes archaikus torzó. A Világegyetem Harmóniáját hirdető hiéro/glifa kőmorzsaléka, mely előtt értetlenül és sértődötten állunk: "más korok - talán - dicsőségükben dicsőítik.. " Szépmívű, veretes kehelyben lobogó tüzet hoz a papnő - százéves háborúra, apokaliptikus borúra gyülekező, tengernyi sereg lélekpásztora - : fenyegető és fönséges, akár a prédára induló gepárd. Sugárvédő kámzsa, orcára boruló csuklya és gázálarc kamuflálja személyét. Lehet emberi lény. Lehet emberállatrém. Néma; mozdulatai takarékosak: imához térdel, elősiklanak mezítelen, hófehér, szűzies karjai.

Lobog az áldozati láng.
Dobog az áldozati vér. Hangtalanul fohászkodik mértéktelen szomjú molochjához: Monolitikus hit szerteröppenő mozaikja. Körülötte hangorkán bömböl, örök-vesztes sereg kórusa: ".. de nekem - csak - saját hullámat hagyja ez a kor". Csak a kialudt, petróleumos bűzt árasztó kellék füstölög tovább. A performer az alternatív európai akciókőltészet élvonalába lép. "Ráeszméltem, hogy a Művész Útja az élet. Ha választanod kell élet és halál között, habozás nélkül válaszzad az életet " - vallotta egyik delejes valóságában.

1986 telén létrejőn az Aphasia Teátrum, Szabadka város első off-off színtársulata, melynek névadója és alapítója. Az Aphasia Teátrum a multimédiális neomágia gyakorlatát műveli, alakjai egyszerre reálisak és mitikusak ("hajdani maskarák tánca a gödör körül"): megidézik a történelem mélyrétegeit, ősi szertartásokat és misztériumokat élesztenek fel, új jelentésekkel ruháznak fel régi jelekét: a poézis mint varázslás, a színjáték mint mágia jelenik még az elektronikus mantrává alakított komputer-költészet, a fonikus deformátorokkal és effektusokkal kezelt emberi ének-beszéd, az egzotikus hangszereken előadott barbár/minimalista zene, a kabukit idéző rituális perfornmance forgatagában és szédületében.

Az ATARAXIA a bűnös, szenvedélyes testvérszerelemben élő Kao és Déva megtisztulásának rituális drámája. Az emberi közösségből kitaszítva, megalázottan és dacosan érkeznek Siva, az életet elpusztító és megújító istenség szentélyébe, hogy születendő gyermekük egészségéért könyörögjenek. A szentély időtlenségében, a Háromarcú kegyetlen próbatétele közepette elég múltjuk-jelenük, s ők az ember létet gúzsba kötő két fő előítélet: a halálfélelem és az istenektől - a mindenkori hatalomtól - való félelem legyőzése után az ataraxia, a lélek rendíthetetlenségének birtokába jutva lépnek ki a gomolygó jövőbe.

Siva inkarnációja: L E.
Hamvasréz bőr. Szénfekete arcban csillogó arany szemek: "Bushi!
Az élet nem két kiló emberi hús. Fekete húsod szentélyem tüzében nem hamvad el!" Gyémánt vulva. Ezüst arcban villogó tükrös szemek: "Bushi!
Az Élet nem kétezer kiló emberi hús. Asszonyod türkiz szeme szentélyem éke lehetne!" Rengő, bronz csecs. Arany arcban tűnődő zöld szemek: "Bushi!
Az élét nem két millió kiló emberi hús. Gyermeked aranyló csontjait két türkizért megválthatod! " Sikoly, mosoly. Átok, ima. Küzdelem, békesség. Tűz, hús. Stabat mater Dolorosa, Torony- magas dolmenen táncol, vakon. Stabat Siva Furiosa. "Istennek kell lenni mindenestül! " - kiáltotta egyik delejes valóságában.

27 éves. "A valóságban kell élni mindenestül! " - vallotta egyik delejes kiáltványában. Súlyos gondok köszöntenek a házaspárra: munkanélküliség, közöny, kölcsönök. Fizetetlen lakbér, kiegyenlítetlen villany-, víz-, telefon-, szemétszámlák, mindenkinek tartozni, kérek - köszönök. Köröttük krízis van, infláció van, devalváció van. Van és Nincs. Lét és Idő. Most majd én simogatlak tégedet. Triceps munkás a Nitrogénműben, jobb karját kiégeti a forró lúg. Aphasia háziasszony a fűtetlen albérletben, bal karját kiégeti a fröcskölő olaj. MOST MAJD ÉN SIMOGATLAK TÉGEDET: súlyos, emberformájú bábot vonszol be a hátán a porondra a Fiú/Lány: halálos ellensége és lényének éhsége is ez a test. A gyermekkor egy kitörölhetetlen emléke és egy skizoid felnőtt-korban vergődő értelmiségi tudatárama tárul fel előttünk: simogatás vagy verés, ölelkezés vagy ölés nem változtathatja, nem válthatja meg fatális létezését. A Tolnai-novella fonikus történésre és akinetikus élőképekre való lebontása sejtelmesen erotikus és kegyetlen aurát ad a performance-nak. A zsengét és érettet, férfiút és asszonyt corpus-ába olvasztó kortalan, androgin Humanoid harca az infantilis és romlott, kíméletlen és ledér, élettelen és nemtelen alteregójával, a Nihillel - miközben egy szőrszálon függ feje fölött a hangtalanul kacagó dúskálódó, a kegyenc Lét álombunkója - Jákob és az Angyal küzdelmére alliterál.

Már nem a Földön s még nem a Mennyben - már nem a Mennyben s még nem a Földön "Egyedül" - mondta. "Megverve" - mondta. "Nagyon " - mondta. Kétezer csattogó ütés és Aznavour végtelenül ismétlődő sanzonja: Ő, gyönyörű bestia, a bestia gyönyöre... Titokzatos rettenet birtokába jutottam: valakinek egy melle van és afáziás, Kontakt címe: Lantos Erzsébet, Európa.

"A performance-ot a nagy Életemnek tekintem... Nélküle halott szobor vagyok, halott film és halott hangszer." - mondta egyik delejes álmában.

S a Kígyó évében lenni fog: ÉN LENNI.
© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképEgy kívülálló portréja | SIVA | Titok | LE performer

Rettenetes titok bírtokába jutottam... végtelen fónikus gyakorlatokat végez... hogy ne kelljen beszélnie - énekel, hogy ne kelljen énekelnie - hallgat, hogy ne kelljen hallgatnia - beszél.