Hang a hangszereMagyar Hírlap


Hang a hangszere


Kertes lakását felcserélte egy városi hodályra. Olyanra, ahol a lépcsőház, a folyosó és a szobák is feldúcolva. A csomós gerendák és hántolt testű pillérek nála élni kezdenek. Hang a hangszere Természetes keretet adnak a fehér falnak, mellette fejet hajtva térdepelnek vagy ugrásra, repülésre készülnek Kovács István papírszobrai. Az egyik oszlopot halovány csipkeerdő veszi körül. A két ablak között kanalakkal ékesített kelepelő, az ajtóval szemben teret tágító óriástükör. Ez Lantos Erzsébet otthona és a HangÁré. Vagyis a Hangművészeti és Oktatási Központé. Az igazgatónő volt táncoktató, logopédus, aki a szakdolgozatát metakommunikációból írta. Mi hitelesíti a szöveget? A hangunk, a beszédtechnikánk és a "testbeszédünk". Ezt tanítja, taníttatja.

Mindannyiunknak vannak első benyomásai. Egy futó pillantás a cipőre, a kézre, a körömre és az arcra, amire az idő megrajzolta a maga térképét. Ezek az előinformációk, amik alapján a gyakorlott emberismerő szinte tévedhetetlenül tudja, milyen a másik lelkivilága, hogy érthet szót vele, hogy ne bántódjon meg.

Lantos Erzsébet valaha Szabadkán és Újvidéken kezdett tanítani. A férje odavalósi. Előtte Svájcban éltek, aztán itt kötöttek ki. Erzsébet végigtanította az ottani magyar intézményeket; a rádiót, a tévét, a pedagógusakadémiát. Volt egy alternatív zenei és irodalmi műsora is Hangkonzerv címmel. Csinált különleges hangreklámokat, hangspotokat. Megkapta a Vajdasági Rádiósok Díját.

Nehezen bírom a házasság kötelékét is - vallja. - Az asszonyszerephez én túl erős és önálló egyéniség vagyok, bár látszatra békés és szelíd a természetem. Csakhogy eltéríthetetlen vagyok, ha valamit meg akarok valósítani. Ezért nem lettem színésznő sem. Mások instrukciója alapján sehogy sem tudok dolgozni. Csak akkor érzem jól magam a színpadon, ha a magam módján adhatom elő azt, ami egyébként is a lelkemből szól. Ilyen volt Tolnai Ottó Most majd én simogatlak tégedet című novellája. Az, az enyém lett. Ha író lennék, csak így nyilatkoznék. Évek óta érlelődik bennem Konrád György Látogatója. Ha szólnom kéne az időről, pont így mondanám el.

Persze ha egy papír kerül elém, megdermedek. A mostani munkámban az a szédületes, hogy napi nyolc órában léphetek fel, a tanítványaim a közönség. És nem tévedhetek! Amit tudok, boldogan adom át. És az valami szívszorongatóan gyönyörűséges, amikor viszontlátom a saját munkámat a másikban, azzal a plusszal, amit ő tesz bele.

Tavaly ötszáz "diákja" volt. Leginkább szakmabeliek. Maga is sajnálja, hogy az utcáról szinte senki sem téved be. Tanít a Gazdasági Kamarában, a Vendéglátóipari Főiskolán, a menedzserképzőn, a tévé riporterképzőjén, a hostesseknek és a manökeneknek.

Olyan fotómodellekkel találkoztam, hogy szépségüktől elállt a lélegzetem. És szomorú, hogy amint megszólaltak, kiábrándultam belőlük. Miért nem lehet a szépet és a jót ötvözni?

HangÁr már volt. Korábban barátai szerkesztettek ilyen címen egy kazettát, amelyen jeles hangművészek, hanggal kísérletezők műveit gyűjtötték össze. Részben ez a nosztalgia szülte a névadást. Aztán csak fel kell ütni az értelmező szótárt. A definíció szerint: "Érzékeny szerkezetek gyűjtőhelye és fedett szerelőcsarnoka." Ez pontos, ez illik a tevékenységre. Az iskola a begyűjtés, hiszen az embertől érzékenyebb műszer nincs. Arra vár, hogy "megszereljék", aztán hagyni kell áradni, érvényesülni. Ebből lesz a HangÁr.

Csodálatos tehetségű kollégákkal dolgozik együtt. Az egyik a hangmegőrzés egészségtanát okítja, a másik arra tanít, hogyan lehet a testjelzésekből olvasni, a harmadik a mondandó megformálásán ügyködik, a negyedik azt mutatja be, hogyan kell a beszédszituációkban megnyilvánulni, míg a pszichológus a konfliktusoldás művészetével ismerteti meg a hallgatókat.

A beszédtechnika alapvető, de nem elegendő - mondja. - A szélhámosok ezt használják ki. Egészen addig, ameddig valami apró mozzanat, jelzés le nem buktatja őket. Mert a technika ha nem párosul a belső hittel és tartalommal, akkor olyan, mint a szemfényvesztés. A most induló tanévben legtöbben beszédtechnikára és kommunikációs ismeretekre iratkoztak be. A színielőkészítőre jóval kevesebben, a szónoklástanra, a hang- és beszédművészetre pedig csupán egyetlen énekesnő jelentkezett. Mit gondolhatok? Csak azt, hogy ezek szerint csupa jó szónokunk van. Bár az igazat megvallva, ha most a pártpolitikusaink közül bárki megjelenne az ajtómban, nem lennék meglepve, díjaznám a bátorságát.

Az oktatási program támogatására létrehozták, a Széphalom Beszédművelési Alapítványt. Dédelgetett terv, hogy kihelyezett tagozatokat létesítsenek Erdélyben, Kárpátalján, a Vajdaságban, a Felvidéken. Ahol a beszéd alapvető tematikáját tanítanák. De nem csak keletre tekingetnek. A nyugati magyarságnak is elkelne egy "hangos jegyzet".

Más az igény a "hivatásosokkal" szemben. Az teljesen természetes, hogy a profi énekes naponta "beénekli" magát. Viszont ki tudja, miért, miért nem, a profi beszélők ezt nem tartják fontosnak. Pedig náluk is lényeges a hangbemelegítés, az arcizmok ellazítása.

Talán sokakban nem is tudatosul, hogy a hangjuk a hangszerük. Amivel sikert aratnak és pénzt keresnek.

(CSESZÁK)


HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!