szakvélemény
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Neveléstudományi Tanszék

6722 SZEGED, Petőfi S. sgt. 30-34


Vélemény


Ha a beszéd munkaeszköz... Beszédkutatás 1.

Lantos Erzsébet:

Beszédhez való viszony a magyar felsőoktatásban

című könyvéről


Lantos Erzsébet a beszédhez való viszonyt egy átfogó kutatási anyag első állomásaként, a pedagógia szemszögéből, a magyar felsőoktatás területén vizsgálja. A könyv anyagán tükröződik, hogy a szerző a bemutatott téma elkötelezett, lelkes képviselője.

A könyv logikus felépítésű, szerkezete világos, fejezetei arányosak. A nyelvi megfo­galmazások helyesek, a szakirodalmi hivatkozások pontosak, a táblázatok és ábrák igényesen szerkesztettek. Elemzései precízek, logikusan felépítettek.

A szerző a könyv első fejezetében széleskörű szakirodalmi tájékozottságról tesz bi­zonyságot. A jól szelektált és strukturált elméleti háttér (a magyar felsőoktatás és pedagógusképzés, a pedagóguskutatás és beszédkutatás felvázolása, a tapasztalatok és eredmények kivonatolása) megfelelő előkészítését adja annak az empirikus vizsgálatnak, amely 143 oktatóra és 37 hallgatóra kiterjedő kérdőíves vizsgálatot mutat be.

A kutatási anyag orientációt ad az oktató munkában megjelenő beszéd minőségére, a használatával kapcsolatos elvárásokra vonatkozóan. Segít a problematikus területek azonosításában. Tükrében kirajzolódik napjaink felsőoktatásában jellemzően jelenlévő beszédviszonyulás.

Az értékes kutatási anyag Lantos Erzsébet témában végzett alapos, igényes munkáját tükrözi, hiánypótló a magyar felsőoktatásban.

Szeged, 2006. január 07.
Dr. Józsa Krisztiánz.
egyetemi adjunktus
tanszékvezető helyettes


Józsa Krisztián - Lantos Erzsébet vélemény

Lantos Erzsébet


HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!