speciális minicsoportos beszédtechnikai - retorikai tréning


Ha a beszéd munkaeszköz...


BESZÉDTELJESÍTMÉNYE OPTIMALIZÁLÁSÁHOZ
VÁLASSZA A TUDÁST!
Korlátozott számban elérhető, exclusive tréning,
az eredményes gyakorlati alkalmazáshoz.


MINICSOPORTOS
SPECIÁLIS BESZÉDTRÉNING

INTENZÍV KÉPZÉS
EGYÉNI KONZULTÁCIÓVAL
 • Maximális csoportlétszám: 6 fő!


  CÉLIRÁNYOS ELMÉLETI ALAPOZÁS

  SZEMPONTOK A MEGFIGYELÉSHEZ

  EGYÉNI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE/ELEMZÉSE
  ERŐSSÉGEK-GYENGESÉGEK FELTÁRÁSA

  GYAKORLÁSI LEHETŐSÉG VÉDETT KÖRNYEZETBEN
  VISSZACSATOLÁS MELLETT

  EGYÉNI KONZULTÁCIÓ
A tréning interaktív, gyakorlatorientált, igazodik a mindenkori csoport összetételéhez, annak egyéni igényeihez. Olyan komplex képzési forma, amely ötvözi az egyéni képzés előnyeit és a csoportban érvényesülő dinamikai tényezők egyéni teljesítményre gyakorolt jótékony hatásait. Módszerében a megfigyelésen és az érzetmintákon alapuló tanulási folyamatot helyezi előtérbe és négy elemet foglal magába.

1. cél- és csoportorientált elméleti alapismeretek
2. gyakorlati megfigyelések az ismeretek alkalmazhatóságára vonatkozóan
3. visszacsatolás a gyakorlati alkalmazások eredményességéről
    (videó felvételek közös elemzése, megfigyelési szempontok alapján)
4. személyiségjegyek-beszédszokások feltárása, a fejlesztés szükség­szerűségének és       módszereinek számbavétele az egyéni teljesítmények optimalizálása érdekében


Ahol az elért eredmény, a mindenkori beszédteljesítményből/beszédmagatartásból származó haszon, a négy elem együttes alkalmazása. TUDOD? ÉRTED. TESZED!

retorikai négyzet


A csoportalakításnál azt a gyakorlatot követjük, hogy 4 új jelentkezőt igazolunk vissza és 2 helyet fenntartunk azok számára, aki más időpontra jelentkeztek, de változtatni kényszerültek.

MINDEN TRÉNINGÜNK EGYEDI, mivel az adott tréning végleges tematikája igazodik a képzésen résztvevők elvárásaihoz. A tréningre vonatkozóan előzetesen csak kerettematikát kínálunk, amit az aktuális csoport összetételéhez és igényeihez igazítunk, így az azonos tartalommal meghirdetett tréningek bizonyos elemeiben, az egyes elemek arányaiban, úgymint:

önismeret és mások megfigyelése, a megfigyelés szempontjai - beszédpozícionálás,
a beszédszándék és önfeltárási fok feltérképezése, ill. gátlótényezők számbavétele,
a beszéd(mű) szerkesztésének sablonjai, építkezés - a szöveg logikai szerkesztése,
a beszéd(mű) hangzáselemei, érthetőség és értelmezhetőség - kifejezési eszköztár,
a beszédhelyzetre vonatkozó forgatókönyv - eltérnek egymástól.

retorikai négyzet körben


Tréningjeik középpontjában az Ön beszédteljesítményének az optimalizálása áll.
A kulcsgyakorlatokról videofelvétel készül. Az értékelésnél előbb az érintett, majd a társak, végül a tréner alkot véleményt, lehetőséget kínálva a vélt és valós kommunikációs minták-motívumok és azok partnerre gyakorolt hatásmechanizmusainak megfigyelésére, külső szemmel, "tükör által tisztán", mintegy külső szemlélőként figyelve beszédmagatartásunk előnyös és a fejlesztendő tényezőit.

Mivel az eredményes beszédtevékenység elengedhetetlen feltétele a reális önismeret, a beszéden keresztül megjelenő személyiségjegyeinek feltárását (a videós-visszacsatolás mellett) tovább árnyaljuk egy teszt segítségével, amely az ÖN kommunikációs stílusa kapcsán képes a leginkább ill. a legkevésbé sem jellemző stílusjegyek behatárolására.

Célunk kettős: egyrészt lehetőséget biztosítani a beszédtechnikai - retorikai elemek kipróbálására védett beszédkörnyezetben, folyamatos visszacsatolás mellett, másrészt szemléleti alapozással képessé tenni a résztvevőket az önálló gyakorlásra, az aktuális beszédhelyzetekre való felkészülésre.

Nagy hangsúlyt fektetünk tréningjeink előkészítésére, a résztvevők ráhangolására. Főcélunk, hogy a résztvevők a legtöbb időt tudják gyakorlással tölteni! Ehhez, egyrészt, korlátoznunk kell a létszámot, másrészt, csoportonként aktualizálni a tematikát, hogy csak a csoport tagjait érintő témák/gyakorlatok kerüljenek az elvégzendő feladatok közé (kérdőíves állapot- és igényfelmérés) ill. már a tréning megkezdése előtt hozzáférhetővé tesszük az elméleti alapokat tartalmazó jegyzetet.

Hogy a tréning a mindennapi munka során, a kommunikációs helyzetekre való felkészülésnél is hasznos forrásanyagként szolgálhasson az elméleti alapvetésen túl, az elvégzett gyakorlatokat egy gyakorlattár rögzíti, ill. hozzáférést biztosítunk a tréningen készült videó-dokumentáció anyagának letöltéséhez is.

A képzést utánkövető egyéni konzultáció zárja, melyre a tréninget követő 3 hétben bármikor igényt tarthat. (Előzetés egyeztetés szükséges!)

*

A részvételi díj tartalmazza az előkészítés, a tréning és az egyéni konzultáció díját, a képzéshez szükséges helyszínt, technikát és háttéranyagokat.beszédtechnikai - retorikai tréning időpontjai...mert a beszéd munkaeszköz!

HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!