SZÓKRATÉSZ

Főszöveg: Platón: Szókratész védőbeszéde
Platón összes művei Bp., Európa Könyvkiadó, 1994.

SZÓKRATÉSZ VÉDŐBESZÉDE

Összefoglaló

 • Állhatatos következetességgel állította, hogy még az igazságtalannak tetsző ítéletet is tisztelni kell, hiszen különben minden törvény érvényét vesztené.
  Az első szavazás eredményeként a bírák csekély többséggel, 281: 219 arányban mondták bűnösnek, majd a büntetés kiszabása következett.
  Szókratésznek lehetősége lett volna a büntetés enyhítését kérni, azonban ezt elutasította. Mindig is azt tartotta, hogy a bűntől nehezebb megszabadulni, mint a haláltól. Ennek kapcsán írja: "Én nem úgy távozom majd, mint akit ti halálos ítélettel marasztaltatok el, ezek pedig úgy, mint akiket az igazság marasztalt el a gonoszság és jogtalanság vétkében."
  Kijelentette, ha kivégzik, bírái többet fognak ártani maguknak, mint neki. Hogy a haláltól nem fél, mert az nem gonosz és hogy megnyugtatja, hogy jó emberrel sem életében, sem halálában nem történhet rossz.
  Azon kijelentése pedig, hogy nem hogy halál nem illeti, de gondoskodás illetné, az hogy a prütaneionban étkezzék bíráit teljesen felháborította.
  A második szavazás során növekedett a halálát kívánók száma.
  A halálbüntetés kiszabása után Szókratész a halálraítélt, szóbahozta a gyerekeit. Kérte a bírákat, ugyan úgy bánjanak fiaival, ha majd felnőnek, ahogyan ő maga bánt polgártársaival: korholják őket, ha előbbre helyezik a pénzt vagy bármi mást, mint az erényt. Majd búcsúzott.
  "Én halni indulok, ti élni; de hogy kettőnk közül melyik megy jobb sors elé, az mindenki előtt rejtve van, kivéve az istent."

Szókratész védőbeszédeBevezető
Vádak és védekezésekVádak és védekezések
ÖsszefoglalóÖsszefoglaló

Lantos Erzsébet
Lantos Erzsébet


HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!