Retorika alkalmazhatósága


A beszédhez való viszony alakulása a magyar felsőoktatásban
Neveléstörténeti tanulmány

RETORIKAI ÁTTEKINTÉSTÁRGYA, FAJTÁI, ALKALMAZHATÓSÁGA
A retorika tárgya lehet minden olyan ügy, amelynek javára a szónok meg akarja nyerni a közönségét. A közönség, illetve az ügyek fajtája szerint az antik gyakorlat alapvetően a szónoklat két fajtáját különbözteti meg:
   • a gyakorlatit (genosz pragmatikon, latinul: in negotiis)
   • a művészit (genosz epideiktikon, latinul:in ostentatione positum).
Ezt az ősi kettős felosztást Arisztotelész új meggondolás alapján három osztályozássá alakította. Abból indult ki, hogy minden beszédhez három tényező tartozik: a szónok, a beszéd tárgya és a hallgató. Ezért a lehetséges beszédtárgyakat csak aszerint lehet felosztani, hogy a szónok milyen hatást akar gyakorolni a hallgatóra. A szónok két szerepet oszthat befogadójára: 1) megteheti bírónak (kritész), aki a beszéd hatására a szónok által kitűzött cél érdekében dönt; 2) változtathatja szemlélővé (theórosz), aki a befogadás révén indul meg a tárgy vagy a megfogalmazás hatására. A bíróvá tett befogadó dönthet a múltban történt tárgyról, illetve részt vehet egy jövőbeli döntés kialakításában. E meggondolások alapján alakította ki Arisztotelész három beszédfajtáját, melyek:
   • törvényszéki beszéd (to dikanikon genos, latinul:genos iudiciale),
   • tanácskozó beszéd (to szümbuleutikon genosz, latinul: genus deliberativum),
   • szemléltető beszéd (to epideiktikon genosz, latinul: genus demonstrativum).
A hagyományos retorika olyan mesterségbeli előírásokat dolgozott ki (praecepta, regulare), amelyek az anyagról és a kidolgozásról szólnak. Mivel a retorika mesterség vagy művészet (görögül techné, latinul ars), csak a szabályokat figyelembe vevő ember tudja tökéletességre vinni. Ezeknek a szabályoknak az alkalmazása erény, elhanyagolásuk viszont vétek. Ezért határozza meg a római gyakorlat a retorika művészetét, hogy az a helyesen szólás, vagy jól szólás művészete vagy mestersége.


I. RÉSZ
TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS
RETORIKAI ÁTTEKINTÉS
- MEGHATÁROZÁSA
- TÁRGYA, FAJTÁI, ALKALMAZHATÓSÁG
FELSŐOKTATÁS
- AKADÉMIA
- FŐISKOLA
- EGYETEM
PEDAGÓGUSKÉPZÉS
- TANÍTÓK KÉPZÉSE
- ÓVÓPEDAGÓGUSOK KÉPZÉSE
- ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSE
SZAKIRODALOM ÉS FORRÁSJEGYZÉK
SZEMELVÉNYEK


Lantos Erzsébet

Lantos Erzsébet


HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!