Összegzés - Irodalom

PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓÖSSZEGZÉS

A kommunikatív képességek elsajátítása minden ember számára alapszükséglet. Magas szintű művelése a tanári hivatás alapkompetenciája. A tanár interakciós készségén, az anyanyelv alkotó kezelésén, beszédkultúráján annak értő használatán múlik az oktatás-képzés hatékonysága.
Lantos Erzsébet


IRODALOM
Aczél Katalin (2004): Az ELTE - PPK Neveléselméleti Tanszékén meghirdetett kommunikációs tréningről. Magyar Felsőoktatás. 4. 14. sz. 15-17.
Buda Béla (1994): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula, Budapest.
Dálnokiné Pécsi Klára (2001): Az iskola belső világa - Kommunikáció. Új Pedagógiai Szemle. 51. 7-8. sz. 171-179.
Dornai Erika (1994): A beszéd funkciói és jelentésének meghatározói 1. A beszéd három jellegzetes vonása különböző megközelítések tükrében. Pszichológia. 14. 4. sz. 491-513.
Dornai Erika (1995): A beszéd funkciói és jelentésének meghatározói 2. Az osztálytermi beszédet meghatározó szociokulturális dimenziók. Pszichológia. 15. 1. sz. 113-130.
Gordon, Th. (1990): T. E. T. (A tanári hatékonyság fejlesztése), Gondolat, Bp.
Rogers, C. (1986): A személyiség és viselkedés elmélete. In: Szakács F - Kulcsár Zs. (szerk.): Személyiséglélektani szöveggyűjtemény II. Tankönyvkiadó, Budapest.
Tarján Tamás (1991): A bölcsésztanárok gyakorlati felkészítéséről. Iskolakultúra, 1. 7-8. sz. 78-92.
Vincze Tamás (2000): Attitűd és nyelvhasználat. Új Pedagógiai Szemle. 50. 7-8. sz. 40-47.
Zrinszky László (1993): Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS
PEDAGÓGUSKUTATÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
A PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETÉRŐL
A PEDAGÓGUS TANÓRAI KOMMUNIKÁCIÓJA
TANÁRI NYELVHASZNÁLAT ÉS SEGÍTŐ SZEREP
TESTBESZÉD -TANÁRI MAGATARTÁS
KOMMUNIKÁCIÓRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS
ÖSSZEGZÉS IRODALOM

Lantos Erzsébet
Lantos Erzsébet


HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!