Óvópedagógusok képzése


A beszédhez való viszony alakulása a magyar felsőoktatásban
Neveléstörténeti tanulmány

A PEDAGÓGUSKÉPZÉS FORMÁIÓVÓPEDAGÓGUSOK KÉPZÉSE
Az "óvoda" kifejezés az 1840-es évek második felétől szerepel a hazai pedagógiai köznyelvben, de hivatalosan nem ez a szakkifejezés volt használatos erre a nevelési intézményre. Az 1828-at követő évtizedekben a "kisdedóvó" férfi volt.
Az első hazai kisdedóvó-képző intézet 1837-ben nyílt meg Tolnán. Ide csak férfiakat vettek fel. Első kisdedóvó-képzőben a tanulmány egyetlen tanéven át tartott. 1843-ban az intézmény Pestre települ, 1858-tól már nőket is kezdtek felvenni a kisdedó-képzőbe. A "kisdedóvó" helyett az "alapnevelő", alapnevelő-képző intézet nevet kezdik használni, e megnevezések azonban igen gyorsan eltűntek.
1874-től kezdve két évfolyamossá vált az intézmény, s ettől kezdve már csak nőket vettek fel növendékül. Itt már mesélést, szavalást is tanulnak 1891-ben törvény írja elő, hogy a képzőintézetekben a férfi- és nőnövendékeket elkülönítve kell tanítani, bár ekkor már sehol sem volt férfinövendék ezekben az intézetekben.
Az 1920-as években - korszeresítették az óvodapedagógusok képzésének intézményét. Az első három évet a rendszeres intézeti képzés tölti ki, a negyedik évben az óvónőjelöltek gyakorlati munkát végeznek. A III. évfolyam végén van az első - írásbeli és szóbeli részből álló - elméleti képesítő vizsga. A IV. évfolyam befejeztével kerül sor a második - gyakorlati jellegű - képesítő vizsgára. Ebben a szervezeti keretben működött az óvónőképzés egészen 1950-ig.
1950-től a négy évfolyamos óvónőképző intézeteket a tanítóképző intézetekkel együtt "pedagógiai gimnáziumoknak" nevezték. Egy tanév eltelte után azonban az intézmény visszakapta régi nevét és a tanulmányi időt is négy évről háromra csökkentették. A korábbi középfokú óvónőképzés 1959 júniusában megszűnt hazánkban.
1959 szeptemberében már a felsőfokú óvónőképző intézetekben kezdődött meg az oktatás. Az új intézménybe középiskolai érettségit tett nőket lehetett felvenni, vizsga alapján, előtte zenei hallásból, beszédből alkalmassági vizsgát is kellett tenni. A tanulmányi idő két év volt.
Az 1970-es évektől kezdve számos tanítóképző főiskolában folyik óvónőképzés.


I. RÉSZ
TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS
RETORIKAI ÁTTEKINTÉS
- MEGHATÁROZÁSA
- TÁRGYA, FAJTÁI, ALKALMAZHATÓSÁG
FELSŐOKTATÁS
- AKADÉMIA
- FŐISKOLA
- EGYETEM
PEDAGÓGUSKÉPZÉS
- TANÍTÓK KÉPZÉSE
- ÓVÓPEDAGÓGUSOK KÉPZÉSE
- ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSE
SZAKIRODALOM ÉS FORRÁSJEGYZÉK
SZEMELVÉNYEK


Lantos Erzsébet

Lantos Erzsébet


HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!