Mi a retorika ma?


A RETORIKÁRÓL ÁTFOGÓAN

Tartalom:
      I. Az adott korok retorikai áttekintése
     II. A hazai retorika irodalom áttekintése napjainkig
    III. Mi a retorika ma?
     IV. Szakirodalom
III. Mi a retorika ma?


WACHA IMRE retorikai munkáiban (1994, 1999) sokéves retorikaoktatói gyakorlatát összefoglalva megállapítja, hogy a köztudatban a retorika az ékesszólás és beszédtechnika, az előadástechnika, a "színészi előadásmód" tanaként él, hogy számos egyetemen a retorika tantárgyon ma is elsősorban az ékesszólás (szónoki stílus) eszközeinek bemutatását és az előadástechnika, a beszédtechnika gyakoroltatását értik.
Ha a tudományos vizsgálat felől közelítünk: a stilisztika, a meggyőzéslélektan, a logika határterülete (ADAMIK 1998, BENCZE 1996, PETŐFI-BENKES 1999, WACHA 1999.).
Ha a közelmúltnak nem elméleti, hanem gyakorlatközpontú retorika(tan)könyveit vizsgáljuk, nagyjából ugyanez a válasz: olyan alkalmazott gyakorlati tudomány, amely ahhoz nyújt segítséget, miként kell hatásosan szólni, érvelni a nyilvánosság előtt és a nyilvánosság számára, illetőleg: miként kell érvelni, meggyőzni, rábeszélni (CARNEGIE 1990, CSÁKY 1992, HILL-HOLLAND 1992, HULL 1997, PRATINS-ARONSON 1992.)
A retorikának, mint alkalmazott tudománynak a fogalomköre mára már kitágult.
Wacha (1999) rámutat, hogy ma már nem csak a nagy nyilvánosság és vegyes összetételű hallgatóság előtt elhangzó beszéd minősül nyilvános beszédnek. Ide tartozik az egyetemi előadó, az iskolai pedagógus, sőt a menedzser, az üzletkötő beszéde is. Ez azt jelenti, hogy mint alkalmazott tudománynak - csakúgy mint a nyelvművelésnek, beszédművelésnek (a szerző megjegyzése) - körébe tartozik mindazon ismeretek felderítése és megtanultatása, elsajátíttatása és begyakoroltatása, végül pedig alkalmazása, amelyek mindennemű nyilvános beszédben a gondolat, az információ átadását, a partner meggyőzésének célját szolgálják. Napjaink gyakorlatának és elvárásainak megfelelően a közéleti beszédnek, a nyilvános megszólalásnak, a köznek szóló és közérdekű beszédnek a tudománya. Ennek értelmében a retorika a megismerést szolgáló alkalmazott tudomány.
Lantos Erzsébet

Lantos Erzsébet


HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!