a hanghasználathozA hanghasználathoz, beszédmegnyílvánuláshoz kapcsolódó anyagok:
 • Kiss Dénes: Akadémiai beszélgetések a magyar nyelvről

  "Azt hiszem, senki sem képes a nyelveket megszámolni. A háromezer nyelvet vallják a legtöbben. Gyakorlatilag ezt azt jelenti, hogyha nagyon egyszerűen akarom magam kifejezni, azt mondom, hogy a magyar nyelv a lényeges vonatkozásaiban 2999 nyelvtől eltér."
 • Kulturális enciklopédia

  A megfigyelés és koncentráció gyakorlatai
  Kommunikáció és metakommunikáció
  Beszédtechnika
  Testbeszéd, testünk részvétele a kommunikációban
  Zenei kifejezőeszközök az élőszóban
  Társas kommunikáció különféle szituációkban
  Szerepvállalás nyilvánosság előtt
 • Anyanyelvi beszédkultúra

  Digitális tananyag
  A megfigyelés és koncentráció gyakorlatai - Kommunikáció és metakommunikáció - Beszédtechnika - Testbeszéd, testünk részvétele a kommunikációban -Zenei kifejezőeszközök az élőszóban - Társas kommunikáció különféle szituációkban - Szerepvállalás nyilvánosság előtt...
 • Retorikai ismeretek

  A retorika fogalma
  A kommunikáció megtervezése
  A kommunikációs tevékenység folyamatai
  Fogalmazás-a tartalom nyelvi megformálása
  Közlésfajták
  Stilisztika
  Stílusrétegek
  A kommunikációs helyzetek és a stílus összefüggése

  Nyelvi normák, nyelvhelyesség
  A szavak megválasztása
  Fölösleges igekötők, fölösleges szavak, túlfokozás
  Pongyolaság vagy hiányos nyelvismeret
  A szófűzés hibái
  A hibás szótalálkozások
  A névelő helytelen használata
  A nagybetűs vagy kisbetűs írásmód
  A helyesírás

 • SZOCIONIKA
  ÖNISMERET a SZOCIONIKA segítségével.
  Személyiség típusok és a típusok közötti kapcsolatok tanulmányozása. Az emberek közötti kapcsolatok előre megjósolhatóak. Ilyen jellegű kapcsolat a 16 személyiség típus között létezik, amely típusok egyikéhez mi is tartozunk. Szeretné jobban megismerni önmagát, szándékában áll közelebbről megismerni az életét, pályafutását befolyásoló embereket, eseményeket, akkor kíváncsinak és érdeklődőnek kell lennie. Minden lehetséges módon be kell fogadnia a külvilág információit, aztán pedig fel kell dolgoznia, értelmeznie kell az adatokat.
 • RETORIKAI ALAPFOGALMAK ÉS ALAPISMERETEK

  I. A SZÓNOKI BESZÉD TARTALMA
  1. A retorika fogalma
  2. A retorika tárgya, felosztása
  3. A szónoki beszéd elkészítésének munkarendje
  4. A szónoki beszéd részei...
 • ISMERETEKAZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓRÓL
  UDVARHELYI MARGIT
  Jegyzet

  Az ember soha sincs olyan társadalmi helyzetben, hogy képes lenne nem kommunikálni. Minden kommunikáció valamilyen egyéni vagy társadalmi szükséglet kielégítése érdekében jön létre. Laswell kommunikáció-kutató szerint: "A kommunikáció-kutatásban azt kell vizsgálni, hogy KI, MIT mond, milyen kommunikációs CSATORNÁN keresztül, KINEK és milyen EREDMÉNNYEL?"
  A majdnem tökéletes meghatározásból hiányzik: a MIÉRT? Már pedig a kommunikáció folyamatát, a kommunikációs cselekvést vagy cselekvéssort olyan indíték hozza mozgásba, amely azonos a "miért"-ekre adható válasszal. A folyamat végén, annak eredményeképpen jön létre az a KAPCSOLAT, amely az egyénnek és a társadalomnak egyaránt létszükséglete.
  Emberi társadalom nem képzelhető el tudatosan, célirányosan tervezett és szervezett kapcsolatrendszer nélkül.
  Fontosabb címszavak: kommunikáció, személyiség, viselkedés minták, önismeret és emberismeret, szóbeli és írásbeli kommunikáció, kapcsolatfelvétel, érdekérvényesítés, konfliktusok feloldása, társadalmi információs rendszer, köznapi és tömegkommunikáció...
 • A PSZICHOLÓGIA VÁLOGATOTT FEJEZETEI
  Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna
  Jegyzet

  Segíts a reális önismeret és emberismeret elsajátításában, az önmenedzselésben, az új életútmodell kiválasztásában, az emberi kapcsolatok megértésében és kezelésében, a konfliktus- és stressztűrő képesség fejlesztésében. Fontosabb címszavak: személyiség, motiváció, viselkedés, önmagunk és mások megfigyelése, siker-kudarc, önkontroll, lámpaláz-vizsgadrukk leküzdésé, szocializáció, (verbális-, non-verbális-, meta-) kommunikáció, mint az információ adása és vétele, empátia, stressz - stressz kezelés, életszervezés, siker, énkép...
 • Beszéd Lexikon
Lantos Erzsébet


HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!