Egyetem


A beszédhez való viszony alakulása a magyar felsőoktatásban
Neveléstörténeti tanulmány

A HAZAI FELSŐOKTATÁS INTÉZMÉNYES FORMÁIEGYETEM
Tudományos vagy művészeti területeken speciális szakképzettséget nyújtó olyan felsőoktatási intézmény, amely jogosult a történelmileg kialakult feltételek mellett az egyetemi doktorátus odaítélésére.
A 13. században alakult ki, és a 19. század közepéig lényegében változatlan a négy fakultásból álló egyetemi szervezet: a bölcseleti. a teológiai, a jogi és az orvosi kar együttese. A bölcseleti fakultás (facultas artium, facultas philosophiae) azonban az egyetemi tanulmányokba való bevezetést jelentette, ez tehát nem volt teljes rangú egyetemi fakultás, hanem csupán az előkészítő tagozat. Ha a növendék ezt eredményesen elvégezte, akkor térhetett a tulajdonképpeni egyetemi fakultások egyikébe, s kezdhette el tanulmányait a jogi, az orvosi vagy a teológiai karon.
Nálunk, Magyarországon 1850-töl kezdve vált az egyetemi bölcseleti fakultás a többi karral egyenlő rangú fakultássá. Ettől kezdve mind a négy karon a középiskolai érettségivel rendelkezők kezdhették el tanulmányaikat.
A négyfakultásos "klasszikus" tudományegyetem mellet, 1811-ben megkezdte működését a műszaki egyetem (műegyetem), a műszaki tudományok egyetemi szintű és rangú oktatásának intézménye.
1945 után újabb szakegyetemek nyíltak (agrár, vegyipari, nehézipari, faipari...).
1948 szeptemberétől a hazai tudományegyetemeken létrejött - a bölcsészkarból kiválva - a természettudományi kar, 1949-ben választotta le az egyetemi szervezetről a tanügyigazgatás a teológiai fakultásokat (mint egyetemi rangú hit-tudományi akadémiák működtek tovább), 1951 februárjában önálló egyetemmé vált az orvostudományi fakultás.
Az 1980-as években kaptak egyetemi rangot a művészeti főiskolák.
A 20. század közepétől használatos a szabadegyetem kifejezés a tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő előadássorozat megjelölésére.


I. RÉSZ
TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS
RETORIKAI ÁTTEKINTÉS
- MEGHATÁROZÁSA
- TÁRGYA, FAJTÁI, ALKALMAZHATÓSÁG
FELSŐOKTATÁS
- AKADÉMIA
- FŐISKOLA
- EGYETEM
PEDAGÓGUSKÉPZÉS
- TANÍTÓK KÉPZÉSE
- ÓVÓPEDAGÓGUSOK KÉPZÉSE
- ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSE
SZAKIRODALOM ÉS FORRÁSJEGYZÉK
SZEMELVÉNYEK


Lantos Erzsébet

Lantos Erzsébet


HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!