Beszélgetés

Roppant bottal koppantottam
Beszélgetés Lantos Erzsébet beszédtechnikussal


Ezeken a bizonyos csoportos és egyéni foglalkozásokon minden színész heti egy-egy  alkalommal vesz részt. Természetesen felmérés is készült - egy találomra kiragadott részlete sok mindenről árulkodik:
Légzéstechnika Hibás Megfelelő
1) a légzés jellege: 23 (mellkasi v. kevert)  5
2) a légzés lefolyása 14 (zörejes) 14
3) a levegőmennyiség felhasználása: 20 (levegőtlen) 8
Ezen a tesztelésen a magyar társulat 28 tagja vett részt és sokan fennakadtak a rostán. Különben a foglalkozásokra eljár a szerbhorvát társulat 7 önkéntes tagja is. A légzéstechnikáéhoz hasonló eredmények születték a hangképzés esetében is a hangzóképzésnél pedig szinte tipikus hibának számít a renyhe vagy túl zárt ajakmunka, a merev vagy oldalazó álltevékenység és a torz hangzóejtés (28-ból 26-nál!).
"A légzés az egyik legnagyobb probléma ­ magyarázza Erzsi. Hosszabb szöveget csak néhányan tudnak technikailag helyesen elmondani, a többiek préselve, zihálva lökik ki magukból. Ennek következménye a lenyelt szóvég, a torz hangsúly, a magyartalan hanglejtés, a különböző ritmushibák, a hadarás.   A tárgyi tudás és .a személyes szűrő  hozhat eredményt. Értelmezni a darabot nem szükségszerűen a színész dolga, de egy jó színésznek ezt is kell tudnia" - véli.
Nem gesztikulál, csak türelmesen beszél. Mint aki tudja, hogy ezeket a tényeket még újra meg újra el kell ismételnie. Példát a Bánk bánból idéz:        "A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindnyájan beleegyeztek én nem ellenzem". A szólamhatárok felismerésével a kifejezés lehetőségei gyarapodnak. Ennek a mondatnak nyolc eltérő értelmű variációja lehetséges a színpadi beszédben: "A dolgom többek között az, hogy ezeket a változatokat közösen feltárjuk és tudatosítsam."
"Nos, ez a bizonyos tudatosítás, sőt maga a  gyakorlás is eléggé döcög. A szabadkai színészek túlterheltek, napi két-három próba közé besajtolni a foglalkozásokat meglehetősen bonyolult és hálátlan feladat. Az objektív nehézségek mellett azonban az is hátráltató tényező, hogy a színészek nem eléggé igényesek önmagukkal, hivatásukkal szemben" - mondja.
A csoportos foglalkozás legfőbb célja a rekeszlégzés kialakítása, beállítása és automatikussá tétele, illetve a lágy hangindítás, tiszta vivő középhangsáv kialakítása. Sokkal több időt igényel az egyéni foglalkozás - itt a hangzók tisztaságának kimunkálása mellett a színészi kifejezés eszközeinek olyan fontos összetevőit is gyakorolni kell, mint a hangsúly, hanglejtés színes alkalmazása, a szünettartás, a tempó, a ritmus, a hangmagasság, a hangszín vagy a hangerőváltás kellékeinek gazdagítása.
Ahány beszédtechnikus - annyi gyakorlófoglalkozás. Nincsenek bevett kánonok, szigorúan előírt gyakorlatsorok. Lantos Erzsébet először hermetikus környezetet teremt, kiiktatja a külső zajokat, a zavaró fényt. Lágy, megnyugtató a hangja és ilyen marad a játékos koncentrációs légző gyakorlatoknál is akkor is, ha már a "törzsanyagnál" hibázik a színész. Példa: "Hétfőn én megyek tehozzád, kedden te jössz énhozzám... - napokat a végtelenségig váltogatva. Ennek a gyakorlatnak csak egyik célja a rekeszizom helyes működésének elsajátítása, fontosabb az, hogy orron és szájon keresztül hangtalanul vegyük a levegőt.
Egy másik gyakorlatnál "egy szuszra" 100-ig kell számolni a szöveg megakadása nélkül; a kezdésnél, 40-nél és 80-nál .rekesz mélylégzést alkalmazva, minden más tizedik számnál pótlevegőt véve. A beszéd folyamatossá válik, a színész észrevétlenül "1opja" a levegőt. Két vidám nyelvtörőt az olvasók is kipróbálhatnak - egy levegővel háromszor kell elmondani:
"Roppant bottal koppantottam szöcském csacskán szökkent, papnadrágban kappant fogtan, macskám fecskét hökkent."
"Zabra zebra zsebre zabra, habra rebbents, hebrents babra ugra-bugra, zsupsz a sutra pulyka húzta, pudva, dudva lukba rúgva fúlt a, kútba."
Mindezt, természetesen, az akadémián is tanítják, hasonló módszerekkel. Talán a hatásfok a kérdés. Mert a logopédusra a színházban a színészi önkontroll miatt lenne szükség. Hogy ébren tartsa a gondolkodást és a technikai szintről való gondoskodást. Persze a szabadkai színészek között is akad, aki beszédhibájából erényt farag s kiváló jellemszínésszé lép elő - de ez nem lehet törvényszerű. Másrészt az is igaz, hogy a jó beszédtechnika még nem szavatol sikeres színészi (bemondói, riporteri stb.) pályafutást.
Ami pedig az akadémiát illeti: tény az, hogy a színpadi beszéd más, mint amit a beszédtechnikus esetleg elvár. De az is igaz hogy a helytelen beszédet a színész nehezen vetkőzi le, ha már színházba kerül. És immár több mint tízéves tapasztalat mutatja, hogy akad bőven logopédiai eset az itt végzettek között. Ami, lehet, arra is utal, hogy a felvételi mércék sem tökéletesek.
Ottjártamkor hasonló megállapításokra jutottunk az egyik csoportos foglalkozás résztvevőivel is: Sziráczky Katalin, Tallós Zsuzsa, Ljiljana Jaksic, Luka Piljagic és Kovács Frigyes szerint a tudás felfrissítése, a színpadi biztonság az, ami Lantos Erzsébet munkájának igazi értelmét megadja.
Miközben a riport készült, a "roppant bottal"  való koppantás részeredményeként Lantos Erzsébetet tiszteletdíjas munkatársként alkalmazta az Újvidéki Színház, a rádió és a televízió is. Talán azért a felismerésért, amelyet így fogalmazhatnánk meg: szükség van napról napra romló anyanyelvünk ápolására  az elidegenedett, összetöredezett, magyartalanná váló beszéd tisztítására.

KÉSZÉG Károly        7NAP 1987. február 20.Lantos Erzsébet


HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!