beszédtechnika, kommunikáció, retorikai tréning
Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely

 • pozicionálás
  aktuális beszédállapot feltérképezése
  előadói szokások elemzése • KORREKCIÓS ill. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK
  a gyakorlati fonetika - beszédtechnika,
  a hang- és beszédmesterség, a retorika területén
  konzultáció
 • beszédtaktika logó

...mert a beszéd munkaeszköz!Ha a beszéd munkaeszköz...BESZÉDTELJESÍTMÉNYE OPTIMALIZÁLÁSÁHOZ
VÁLASSZA A TUDÁST!
Korlátozott számban elérhető, exclusive tréning,
az eredményes gyakorlati alkalmazáshoz.
 • MINICSOPORTOS
  SPECIÁLIS BESZÉDTRÉNING
  INTENZÍV KÉPZÉS
  EGYÉNI KONZULTÁCIÓVAL
  Maximális csoportlétszám: 6 fő!


  CÉLIRÁNYOS ELMÉLETI ALAPOZÁS

  SZEMPONTOK A MEGFIGYELÉSHEZ

  EGYÉNI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE/ELEMZÉSE
  ERŐSSÉGEK-GYENGESÉGEK FELTÁRÁSA

  GYAKORLÁSI LEHETŐSÉG VÉDETT KÖRNYEZETBEN, VISSZACSATOLÁS MELLETT

  EGYÉNI KONZULTÁCIÓ


beszédtechnikai - retorikai tréning időpontjai
 • A tréning interaktív, gyakorlatorientált, igazodik a mindenkori csoport összetételéhez, annak egyéni igényeihez. Olyan komplex képzési forma, amely ötvözi az egyéni képzés előnyeit és a csoportban érvényesülő dinamikai tényezők egyéni teljesítményre gyakorolt jótékony hatásait. Módszerében a megfigyelésen és az érzetmintákon alapuló tanulási folyamatot helyezi előtérbe és négy elemet foglal magába.
 • 1. cél- és csoportorientált elméleti alapismeretek
  2. gyakorlati megfigyelések az ismeretek alkalmazhatóságára vonatkozóan
  3. visszacsatolás a gyakorlati alkalmazások eredményességéről
      (videó felvételek közös elemzése, megfigyelési szempontok alapján)
  4. személyiségjegyek-beszédszokások feltárása, a fejlesztés szükségszerűségének
      és módszereinek számbavétele az egyéni teljesítmények optimalizálása érdekében

...mert a beszéd munkaeszköz!Ha a beszéd munkaeszköz...
 • TÖLTŐDJÖN FEL RETORIKÁVAL!

  minicsoportos
  beszédtechnika - retorika tréning  intenzív BESZÉDTRÉNING

  2017. március 3-4-5.

  Helyszín: Budapest, Balassi Intézet
  információ és jelentkezés


...mert a beszéd munkaeszköz!Ha a beszéd munkaeszköz...

Hangművészeti és Beszédoktató Műhely


Foglalkozunk
a hivatásos és nem hivatásszerűen beszélők
beszéd-, illetve kommunikációs felkészítésével, továbbképzésével.


Célunk
A BESZÉD MINT MUNKAESZKÖZ ©
megismertetése, a hangban rejlő kifejezőerő feltárása,
a szavak teremtő erejének tudatosítása;
a beszédhibáktól mentes, árnyalt, tiszta és színes beszéd kimunkálása,
a beszéd tudatos és célszerű használata, a hatásos és hatékony megszólalás.


Napjaink felgyorsult, elvárásokkal teli korában alapkövetelmény, hogy beszéd-megnyilvánulásunk a mindenkori szándékunknak megfelelő hatást eredményezzen, a kommunikációs partner számára pedig élményt nyújtson, hasznot hozzon.

A képzés célja a beszéd, mint munkaeszköz, a beszélés, mint eszközhasználat optimalizálása, a megszólalás hatékonyságának javítása, ahol a megszólalás hatékonyságának elemei:

 • énismeret (önismeret és emberismeret)
 • éberség (a megfigyelés pontossága, reakciókészség)
 • élvezhetőség (dinamikus, egyedi és képes másokat is mozgásban tartani)
 • érthetőség (értem és mások számára is értelmezhető)
 • érdeklődés (motivált vagyok és képes vagyok mások motiválására)
 • értékelhetőség (befogadható és elfogadható)
egyetlen puha érintéssé olvasztja a technikai elemeket, elősegítve az előadói készségek és képességek, valamint az értékelés és önértékelés fejlődését.
...mert a beszéd munkaeszköz!


HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!